אהבות מקבילות

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Lib 201406 2666.jpg
Lib 201406 2667.jpg
Lib 201406 2668.jpg

אהבות מקבילות

מבחר שירה אנגלית "מטפיסית"

מבחר שירים, קטעי יומן ומכתבים

תרגם וערך: שמעון זנדבנק

מהדורה דו לשונית

הוצאת שוקן

PARALLEL LOVES

A Selection of English Metaphysical Poetry

A Bilingual Edition

1986 / תשמ"ו

התוכן

Lib 201406 2669.jpg
Lib 201406 2670.jpg
Lib 201406 2671.jpg
Lib 201406 2672.jpg
Lib 201406 2673.jpg

ג'ון דון / John Donne

 • אמוני אשה / Woman's Constancy
 • זריחת השמש / The Sun Rising
 • הקדוש / The Canonization
 • הטפש המשלש / The Triple Fool
 • האוהבים האינסופיים / Lovers' Infiniteness
 • שיר / Song
 • יום-השנה / The Anniversary
 • הפרעוש / The Flea
 • כשוף בעזרת צלם / Witchcraft by Picture
 • רוח-הרפאים / The Apparition
 • שיר-פרדה: אסור קינה / A Valediction: Forbidding Mourning
 • האקסטזה / The Ecstasy
 • אלגיה 5: תמונתו / Elegy V: His Picture
 • אלגיה 19: לגברתו בלכתה למטה / Elegy XIX: To His Mistress Going to Bed
 • מתוך "על מסע הנפש. יום השנה השני" / From "Of the Progress of the Soul. The Second Anniversary"
 • שבע סונטות קדש: / Seven Holy Sonnets:
  • מס' 1 (1633) / No. 1 (1633)
  • מס' 3 (1633) / No. 3 (1633)
  • מס' 4 (1633) / No. 4 (1633)
  • מס' 9 (1633) / No. 9 (1633)
  • מס' 2 (1635) / No. 2 (1635)
  • מס' 3 (1635) / No. 3 (1635)
  • מס' 3 (כתב-יד וסטמורלנד) / No. 3 (Westmoreland Ms.)
 • מזמור לישו הנוצרי בנסע המחבר לגרמניה לאחרונה / A Hymn to Christ, at the Author's Last Going into Germany
 • מזמור לאלהים אלהי, בחליי / Hymn to God my God, in My Sickness

ג'ורג' הרברט / George Herbert

 • היסורים / The Agony
 • תפלה / Prayer
 • מנעול הכנסיה / Church Lock-and-Key
 • מעש (ב) / Employment II
 • השבת-פנים / Denial
 • המרגלית / The Pearl
 • חיים / Life
 • הסתגפות / Mortification
 • אהרן / Aaron
 • מות / Death

אנדרו מרול / Andrew Marvell

 • לגברתו הסרבנית / To His Coy Mistress
 • הגן / The Garden
 • דו-שיח בין הנפש והגוף / A Dialogue between the Soul and Body
 • הגדרת האהבה / The Definition of Love
 • מתוך "הנימפה מקוננת על מות עפרה" / From "The Nymph Complaining for the Death of her Fawn

הנרי וון / Henry Vaughan

 • ודאי, יש ברית גופים / [Sure, there's Tie of Bodies!]
 • שלום / Peace
 • השחתות / Corruption
 • הלכו כלם אל עולם האור / [They are all gone into the World of light]
 • קריאת השכוי / Cock-Crowing
 • הלילה / The Night