איציק מנגר / שירים ובלדות

מתוך poetrans
< איציק מנגר
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Manger 01.jpg
Manger 02.jpg
Manger 03.jpg

איציק מנגר

שירים ובלדות

עברית: בנימין טנא

הוצאת על המשמר

מהדורה שניה, תשכ"ט 1969

התוכן

Manger 04.jpg
Manger 05.jpg
Manger 06.jpg
Manger 07.jpg
Manger 08.jpg
Manger 09.jpg
 • הבה נשיר (פתיחה)
 • כוכבים על הגג
  • בלדה על נרות השבת
  • בלדה על הנגה הלבן
  • בלדה על שלֹש היונים הלבנות
  • שיר עצוב
  • נואה הצועני
  • עקדת יצחק
  • בלדה על מֻכֵּה-הַכִּנָּם והצלוב
  • בלדה על הכֹּמר הזקן, מארי החולה וספר-התפִלות השחור
  • הבלדה על ההַידוק הזקן
  • משירי הבעש"ט
   • בין קוסב וקיטב
   • מכל שדה ומכל אבן
   • הליל שעתו העמֻקה
   • כבר האפילו מים
   • צרור עצים
  • הבלדה על הטבעת האדֻמה
  • בלדה על החיט מיאס, הבּויַאר הזקן ומרושקה היפה
  • הבלדה על השה האובד
 • פנסים ברוח
  • בלדה על הזונה ועל ההוזר התמיר
  • בלדה מן האָפנה הישנה
  • בלדה על היהודי שנסע ליריד
  • בלדה על החיל הצעיר ועל בת האופה
  • אשכים מחר עם שחרית
  • התדע מי הוא העב?
  • בלדת קבצנים
  • הבלדה על הרב מפודלוי
  • בלדה על הכדים הכחֻלים
  • בלדה על מחרֹזת הכוכבים
  • הבעש"ט הקדוש
  • הבלדה על השביס
  • בלדה על חוטב העצים
  • בלדה על הרשלי אוסטרופולר והלבנה
 • מדרש איציק
  • חוה מביאה לאדם את התפוח
  • אדם מקנא
  • אברהם אבינו מוכיח את לוט
  • אברהם ושרה
  • שלֹשת המלאכים באים אל אברהם אבינו
  • אברהם אבינו חוגג שלום-זכר
  • שרה אמנו שרה ליצחק'ל שיר-ערש
  • לילה האחרון של הגר בביתו של אברהם
  • הגר על אם הדרך
  • שרה אמנו רוחה נכאה
  • אברהם אבינו מוליך את יצחק לעקדה
  • אברהם שולח את אליעזר לחפש אשה ליצחק
  • יעקב קונה את הבכורה מידי עשו
  • רחל הולכת לבאר לשאוב מים
  • יעקב אבינו לומד עם בניו "מכירת יוסף"
  • יוסף הצדיק מטיל בבולבאר
  • ר' ישי הזקן
  • אבישג
  • לילה האחרון של אבישג בכפר
  • דוד המלך ואבישג
  • אבישג כותבת מכתב הביתה
 • רות
  • נעמי מתפללת "אלֹהי אברום"
  • נעמי מדברת אל כלותיה
  • נעמי אינה יכולה לישון
  • עָרפה אינה יכולה לישון
  • רות אינה יכולה להרדם
  • נעמי עוזבת את הכפר
  • פרשת דרכים
  • עָרפה נוטלת פרידה
 • ולולה זברז'ר כותב מכתבים למלכה'לה היפה
  • א. יאסי, ערב, שעה שבע
  • ב. אמרי לי, מלכה'לה יפה
  • ג. שיר חִבּרתי, מלכה'לה
  • ד. היום צִפּור, הוי מלכה'לה
  • ה. שיר לי שרתי, מלכה'לה
  • ו. חלפה חצות כבר, מלכה'לה
  • ז. הדֻבדבן, הוי מלכה'לה
  • ח. מחשיך הערב, מלכה'לה
  • ט. חלמתי אמש, מלכה'לה
  • י. אולי אמת היא, מלכה'לה
  • יא. מחשיך לו ערב של קיץ
  • יב. היום קבצן, הוי מלכה'לה
 • דמדומים בראי
  • עקדת איציק
  • בתולות זקנות
  • אי-שם בתחנת קולומי
  • שתי אחריות
  • בלדה על פרוטת הנחֹשת
  • בלדה על היהודי שהגיע מאפֹר לכחֹל
 • עננים מעל לגג
  • השיר על הגדי
  • הערב מחשיך
  • על הדרך עץ עומד
  • שיר בנלי
  • אליהו הנביא פודה את שמלת הקטיפה של אמי מבית-העבוט
  • שולית-החיט נאטע מנגר שר על טוס-הזהב
  • דברו של שולית החיט נאטע מנגר אל המשורר
 • שירים שונים
  • כתֹבת על-גבי מצבה
  • שיר על אליהו הנביא
  • בלדה על היהודי שמצא את הלבנה בשדה הדגן
  • השיר על טוס-הזהב
 • אלבום בשביל אחותי שינדלה
  • א. ערב
  • ב. כסף
  • ג. העוזר
  • ד. ברֹגז
  • ה. אחותי
  • ו. יתומים
 • חתימה
 • הייתי שנים נע-ונד