אלגיות דואינו / הסונטים אל אורפאוס

מתוך poetrans
< אלגיות דואינו
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

YW 3674.jpg
YW 3675.jpg
YW 3676.jpg

ריינר מריה רילקה

אלגיות דואינו / הסונטים אל אורפאוס

תרגמה מגרמנית והוסיפה מבואות ונספחים: עדה ברודסקי

כרמל / ירושלים

Rainer Maria Rilke

Duineser Elegien

Die Sonette an Orpheus

תשנ"ח / 1998

התוכן

YW 3677.jpg
דבר המתרגמת 7
מבואות
מבוא לאלגיות דואינו 13
מבוא לסונטים אל אורפאוס 23
אלגיות דואינו
האלגיה הראשונה 30
האלגיה השניה 38
האלגיה השלישית 46
האלגיה הרביעית 54
האלגיה החמישית 62
האלגיה השישית 72
האלגיה השביעית 76
האלגיה השמינית 84
האלגיה התשיעית 92
האלגיה העשירית 100
הסונטים אל אורפאוס
חלק ראשון 113
חלק שני 167
סיכומים והערות
אלגיות דואינו 229
הסונטים אל אורפאוס
חלק ראשון 261
חלק שני 268