אנה אחמטובה / שירים ליריים / רקוויאם

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

MANN 360.jpg
MANN 361.jpg
MANN 362.jpg

אנה אחמטובה

שירים ליריים / רקוויאם

תרגם עזרא זוסמן

הוצאת דביר

1970

התוכן

MANN 363.jpg
MANN 364.jpg
MANN 365.jpg
תחת צעיף אפל פכרתי הידים 13
שירת פגישה אחרונה 14
כמו בקשית נשמתי שתית 15
למדתי חכמה לחיות פשוט 16
בערב 17
אמסור לך כל הזכויות, ליורשת 18
לא נשתה מכוס אחת עד תם 19
לטיפה אמתית אין לערבבה 20
בראי 21
הגוף השתנה עד החרד 22
לאלכסנדר בלוק 23
לזכר 19 ביולי 1914 24
יש גבול החתום לעד בקרבת אדם 25
ולמה תעמיד פנים אתה 26
כאבן לבנה בעֹמק הבאר 27
על פגישה זו איש לא רן 28
הנה ימים ריקים לספר 29
כה פשוט הוא, כה ברור הוא 31
ואתה עכשו כבד וקודר 32
קול האדם עולה המחשבת 34
ובכל מעת לעת יש כזאת 35
עת בתשוקת אבוד לדעת 36
מה רעה מאה זו מאלה שהיו לפניה 37
הכל נשדד, נבגד, נרגם 38
הגדר מברזל היא 39
וכה פשוט לנטש החיים האלה 40
שטים חולפים גושי קרחים 42
לאהובים אסון עוללתי 44
איכשהו עלה בידנו להפרד 45
לו לחלות יפה בקדחת הזיות 46
שירים ביבליים:
א. רחל 47
ב. אשת לוט 49
ג. מיכל 50
עמדה הלבנה מאחורי אגם 52
בלדה של שנה חדשה 53
המוזה 55
הכוס האחרונה 56
יצירה 57
השיר האחרון 58
שכנה מרחמנות - שני רחובות 60
משאיש מת 61
בשנת הארבעים:
א. עת מביאים התקופה לקבר 62
ב. ללונדונאים 63
ג. אך אתכם אני מזהירה, 63
בלדה 64
מימין - רחבות ישימון 66
כמערכה חמישית של דרמה 67
כמו אצל ענן בקצה אורחא 68
לא אהבתי מימים מכבר 69
ידעת, עצמך, הלל לא אשירה 70
לזכר הידיד 71
לאינוקנטי אננסקי 72
תרקיב פלדה, זהב יחליד 73
מדברים הילדים 74
אותי בדית מלבך 76
בחלום 77
מי שם בדרום מתארח 78
מות המשורר 79
מוסיקה 80
סודות מלאכה
  המשורר 81
  הקורא 82
גן קיצי 84
משירי חצות:
  אלגיה טרום אביבית 85
  אזהרה ראשונה 86
  קריאה 87
  עם אי שליחת הפואמה 88
אדמה לא אדמת מולדת 89
מתוך הטרגדיה ״פרולוג או חלום בחלום״:
  היא מדברת 90
  הוא מדבר 91
קטעים אפיים:
א. אותם ימים בארץ התארחתי 92
ב. בעזבי חֻרשת מולדת מקֻדשת 94
ג. מחשיך ובכחול העז של הרקיע 95
אלגיות צפוניות:
  ראשונה. טרום היסטוריה 97
  שניה. ובכן הנהו אותו נוף סתוי 100
  שלישית. אותי כנהר 102
  רביעית שלש תקופות לזכרונות נכונו 104
לעירי 106
רקויאם 111