בדור עתיד אמצא קורא

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Bedoratid01.jpg
Bedoratid02.jpg
Bedoratid03.jpg
Bedoratid04.jpg
Bedoratid05.jpg
Bedoratid06.jpg
Bedoratid07.jpg
Bedoratid08.jpg
Bedoratid09.jpg
Bedoratid10.jpg

בדור עתיד אמצא קורא

משירת רוסיה במאה התשע-עשרה


מבחר תרגומים משירי

פטר ויאזמסקי

יבגני ברטינסקי

פיודור טיוטצ'ב

אפנאסי פט


בחרה ותרגמה: אלה סוד

פתח דבר ומבואות: זויה קופלמן


גוונים

תשע"ו

אפריל 2016


Читателя найду в потомстве я

Из русской поэзии XIX века

Петр Вяземский, Евгений Баратынский, Федор Тютчев, Афанасий Фет


I'll Find a Reader in a Future Generation

Russian poets of the 19th century

Pyotr Vyazemsky, Yevgeny Baratynsky, Fyodor Tyutchev, Afanasy Fet


ISBN: 978-965-534-661-0


התוכן

עם הספר 5
"על כוס של אושר ועל כוס יגון ודמע"
משירי פטר ויאזמסקי
9
סופה 14
הרהורי דרך 16
להתפלל. לשיר ולאהוב 17
"תבואת חיים כל יום בלי הרף..." 18
"בנחלת בני אדם..." 20
פלסטין 21
"חיינו עת זקנה - חלוק די מרֻפט..." 26
"ידיד חלום וטבע"
משירי יבגני ברטינסקי
31
מפל 35
אל תשדלי אותי 36
אל*** בשלוח לה מחברת שירַי 37
היא 38
"דל כשרוני, קולי נשמע בשקט..." 39
"אביב, אביב! אויר כה צח!.." 40
"לך, מחשבה, חלקו של ציץ..." 42
הנחלה העזובה 43
"לְמה געגועי חרות ללב העבד?.." 46
מחשבה 47
"למה באים ימים?! עולם שבע סבל..." 48
אל ס.נ.ק. עם משלוח ספר שירי "דמדומי ערב" 49
"בתוכך עולם פאר"
משירי פיודור טיוטצ'ב
53
המהפך האחרון 58
SILENTIUM! 59
זרמי אביב 60
מזרקה 61
"ורגש אין במבטךָ..." 62
יום ולילה 63
"אל תהרהר ואל תזיע!.." 64
עידננו 65
"מה קטלנית אהבתנו..." 66
אהבתי האחרונה 68
"נפשי, לך עתידות גלויות!.." 69
"ישבה בדד בחדר צר..." 70
"שכבה לאור היום בתרדמה..." 71
"קדרות את שמי מרום עוטפת..." 72
"את רוסיה לא תבין בשכל..." 73
הטבע - ספינקס 74
אל ק.ב. 75
"ליופייך הקסום שיר אשמיע"
משירי אפנאסי פט
79
"אל תעיר נא אותה עם זריחה..." 85
"באתי הנה לספר לך..." 86
"ידי מושיט אני אלַיך בלא הגה..." 87
"סתו - סגריר - ביד מקטרת..." 88
"לחש, נשימה שוקטת..." 89
אורנים 90
מול האח 91
"אביב וליל כּסּוּ הגיא..." 92
"בליל על ערמת השחת..." 93
"כך חלמתי: צוק נִשא חד..." 94
עוד ליל מאי 95
"היו שותקים עלים סביבנו..." 96
מכתבים ישנים 97
לכוכבים שכבו 98
"אך אפגֹש חיוכך התמים..." 99
"שַׁחַק שוב בזֹך מרהיב..." 100
"בקר זה, שחקים בתכלת..." 101
תפילת הכוכבים 102
"צא למד מהם - מן הלבנים ביער..." 103
פרפר 104
"לא אֹמר לך דבר ולא כלום..." 105
"מול ערב זה, זַכותו הבוהקת..." 106
"מה עלובה שפתנו אנו - אין בה די..." 107
הכול שלי 108
"בהרף חד לתלֹש ולהניע..." 109

התוכן בשפת המקור

Петр Вяземский
Метель (День светит; вдруг не видно зги...)
Дорожная дума (Колокольчик однозвучный...)
Любить. Молиться. Петь.
Смерть жатву жизни косит...
На людской стороне...
Палестина (Свет безоблачно синий...)
Жизнь наша в старости - изношенный халат...
Евгений Баратынский
Водопад (Шуми, шуми с крутой вершины...)
Разуверение (Не искушай меня без нужды...)
При посылке тетради стихов С.Н.К. (В борьбе с тяжелою судьбой...)
Она (Есть что-то в ней, что красоты прекрасней...)
Мой дар убог и голос мой не громок...
Весна, весна! Как воздух чист!..
О мысль! Тебе удел цветка...
Запустение (Я посетил тебя, пленительная сень...)
К чему невольнику мечтания свободы...
Мысль (Сначала мысль, воплощена...)
На что вы, дни! Юдольный мир явленья...
С книгой «Сумерки» С. Н. К. (Сближеньем с вами на мгновенье...)
Федор Тютчев
Последний катаклизм (Когда пробьет последний час природы...)
SILENTIUM! (Молчи, скрывайся и таи...)
Вешние воды (Еще в полях белеет снег...)
Фонтан (Смотри, как облаком живым...)
И чувства нет в твоих очах...
День и ночь (На мир таинственный духов...)
Не рассуждай, не хлопочи!..
Наш век (Не плоть, а дух растлился в наши дни...)
О, как убийственно мы любим...
Последняя любовь (О, как на склоне наших лет...)
О, вещая душа моя...
Она сидела на полу...
Она лежала в забытьи...
Ночное небо так угрюмо...
Умом Россию не понять...
Природа сфинкс. И тем она верней...
Я встретил вас, и все былое...
Афанасий Фет
На заре ты ее не буди...
Я пришел к тебе с приветом...
Тебе в молчании я простираю руку...
Непогода, осень, куришь...
Шепот, робкое дыханье...
Сосны (Средь кленов девственных и плачущих берез...)
У камина (Тускнеют угли. В полумраке...)
Весна и ночь покрыли дол...
На стоге сена ночью южной...
Снился берег мне скалистый...
Еще майская ночь (Какая ночь! На всем какая нега!..)
Молчали листья, звезды рдели...
Старые письма (Давно забытые, под легким слоем пыли...)
Угасшим звездам (Долго ль впивать мне мерцание ваше...)
Только встречу улыбку твою...
Глубь небес опять ясна...
Это утро, радость эта...
Молятся звезды, мерцают и рдеют...
Учись у них - у дуба, у березы...
Бабочка (Ты прав. Одним воздушным очертаньем...)
Романс (Я тебе ничего не скажу...)
В вечер такой золотистый и ясный...
Как беден наш язык! - Хочу и не могу...
Всё, всё мое, что есть и прежде было...
Одним толчком согнать ладью живую...