בימים הרחוקים ההם

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

YW 3887.jpg
YW 3888.jpg
YW 3889.jpg

בימים הרחוקים ההם / אנתולוגיה משירת המזרח הקדום

ש. שפרה, יעקב קליין

הוצאת עם עובד / המפעל לתרגום ספרי מופת

תשנ"ז / 1996

התוכן

YW 3890.jpg
YW 3891.jpg
YW 3892.jpg
YW 3893.jpg
הקדמה 1
מפתח לקורא 3
אלים כבני-אדם -- מיתוסים
אנומה אליש - סיפור הבריאה הבבלי 7
אנכי ונינח'ורסג - סיפור 'גן-עדן' השומרי 55
אנליל וננליל - הולדת אל הירח 71
אנכי ונינמח' - בריאת האדם 80
אתרח'סיס - סיפור המבול הבבלי 88
אדפה - אגדת החכם הקדמון 131
גיבורים אנשי-שם -- אפוסים
אתנה והנשר 141
עלילות לוגלבנדה 163
עלילות גלגמש 183
גלגמש וח'ומבבה 295
גלגמש, אנכידו והשאול 308
גלגמש ואגה 322
עזה כמוות אהבה
מחזור שירי דומוזי-תמוז -- איננה-אשתר
שירי אהבה שומריים (תרגמו ש. שפרה ויצחק צפתי) 333
יצוע הכלולות והחתן הנבחר 334
אהבה לאור הירח 337
חתן, לינה בביתנו עד שחר 340
ברכת רומוזי ביום חתונתו 342
שבועת הנשים 346
זמרת המחבצה -- תפילה לאיננה למען המלך האלוהי 348
ירידת איננה לשאול 350
ירידת אשתר לשאול 368
חלום דומוזי 376
דומויזי וגשתיננה 388
קינות שומריות על דומוזי המת 392
לבי חליל מספד 393
לנידה בקצה הארץ 395
פר הפרא אשר הוכה לארץ 396
כה מר לה על אישה 398
האח, העיר כולה דמעות 400
בשדה בעשב הרך 402
קינות על חורבן ערים
קינה על העיר אור 425
מזמורים ותפילות
מזמור לננה-סין אל הירח 447
מזמור לשמש 451
אבי שמים נתן לי -- מזמור הלל עצמי של איננה 461
לאלה זמרו - מזמור לאשתר 464
נבו ותשמתו - מזמור אהבה אכדי 468
פילת 'נשיאת-כפים' לאשתר 472
תחינה לאל יהיה אשר יהיה 478
שולגי מלך הדרך 482
המלך שולגי וספינת הקודש של נינליל 488
'נישואי הקודש' בין אידינדגן מלך איסין ובין איננה 494
השבעות ולחשים
תפילות לאלי הלילה 507
תפילת כוהן-הנחש 508
תפילת הכוהן-המשביע 510
הפרה אשר לסין -- לחש ליולדת 513
'צמח הלב' - לחש לחולה 515
שמש הביא את הצמח מן ההר 517
שמש עקר את 'צמח הלב' 518
חלה לב שמש בהר 519
'צמח הלב' צמח בהר 520
לב, לב, אנה תלך? 521
ספרות החוכמה
פתגמים 525
פתגמים שומריים 527
פתגמים דו-לשוניים שומריים-אכדיים 537
אהלל את אדון החוכמה 544
יצר לב האדם רע מנעוריו - התיאודיציה הבבלית 564
עתה הגד מה טוב - דו-שיח פסימי בין עבד לאדוניו 576
שירי ויכוח
לח'ר ואשנן - ויכוח בין הרחלה ובין החיטה 583
ויכוח בין הציפור ובין הדגה 593
שירי ערש
'או-אה, אה-או-אה' -- שיר ערש שומרי 603
נומה ילד נום -- שירי ערש אכדיים 608
יושב הבית האפל 609
הו אתה ילד 610
יושב אפלה לא רואה אור שמש 612
יושב אפלה ולא אור 613
התינוק אשר הרגיז את אביו 615
עור ולא יראה 616
נעול הבית 617
שונות
העני מניפור 621
מעשה באנליל שנהפך לעורב 629
האגדה על הולדת סרגוך מלך אכד 631
ננה מלך שמים וארץ 634
איגרת לודינגירה לאמו 637
למה זה תיסחפי כספינה - אלגיה אשורית 641
אחרית דבר: הספרות המסופוטמית -- רקעה ההיסטורי והתרבותי,
תולדותיה והפואטיקה שלה
643
הערות 663
מפתח השמות 739