הלך מטורף

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Helechmetoraf01.jpg
Helechmetoraf02.jpg
Helechmetoraf03.jpg
Helechmetoraf04.jpg
Helechmetoraf05.jpg
Helechmetoraf06.jpg
Helechmetoraf07.jpg
Helechmetoraf08.jpg
Helechmetoraf09.jpg

ויליאם בלייק

הלך מטורף

מבחר שירים


מאנגלית: חנה ניר

כרמל • ירושלים


William Blake

A Mental Traveller

Selected Poems


Translated by Hanna Nir


מסת"ב 978-965-540-490-6

תשע"ה / 2015


התוכן

חנה ניר: החזון האמנותי של ויליאם בלייק 9
תמצית האדם
לונדון 17
מנקה הארובות (שירי תום) 18
מנקה הארובות (שירי ניסיון) 20
הילדון השחור 21
הפוחח הקטן 23
התלמיד 24
האין טובות שִׂמחות הבוקר 26
שירה של אומנת (שירי תום) 27
שירה של אומנת (שירי ניסיון) 28
הזבוב 29
בצֶלם (שירי תום) 30
בצֶלם (שירי ניסיון) 31
עץ הרעל 32
תמצית האדם 33
גן האהבה
הרגב וחַלוק המעיין 37
מדוע קיבל קופידון 38
אל תאמר "אני אוהב" 39
ביקשתי גנב 40
שיר 41
הציפורים 42
קיטון הקריסטל 43
נשכבתי על גדת פלג זך 45
גן האהבה 46
הבשורה הנצחית
לְעג, וולטר, לְעג, רוסו 49
על צער הזולת 50
הבן הקט אובד 52
הבן הקט נמצא 52
השה 53
הטיגריס 54
יראתי פן חרון רוחי 56
לְאַבאֶחד 57
ראיתי בית תפילה כליל-פז 58
למול עיניי נעור נזיר 59
בן קטן אובד 63
מריה 65
הבשורה הנצחית 68
הלך מטורף
הבת הקטנה אובדת 85
הבת הקטנה נמצאת 88
נבואות תום 91
ההֵלך המטורף 97
הערות 103
רשימת השירים על-פי מקורם 108


רשימת השירים על-פי מקורם

מבין השירים המופיעים בקובץ זה יש שהתפרסמו בספר ויש שנותרו בכתב-יד. כתבי-היד מכונים על שם בעליהם. הטקסט המקורי מלווה באיוריו של בלייק.

POETICAL SKETCHES סקיצות פואטיות
Song שיר

הספר ראה אור ב-1783

SONGS OF INNOCENCE שירי תום
The Lamb השה
The Little Black Boy הילדון השחור
Nurse's Song שירה של אומנת
The Chimney Sweeper מנקה הארובות
The Divine Image בצלם
On Another's Sorrow על צער הזולת
The Little Boy Lost הבן הקט אובד
The Little Boy Found הבן הקט נמצא

הספר ראה אור ב-1789

SONGS OF EXPERIENCE שירי ניסיון
Nurse's Song שירה של אומנת
The Fly הזבוב
The Tiger הסיגרים
The Little Girl Lost הבת הקטנה אובדת
The Little Girl Found הבת הקטנה נמצאת
The Clod and the Pebble הרגב וחלוק המעיין
The Little Vagabond הפוחח הקטן
A Poison Tree עץ הרעל
The Garden of Love גן האהבה
A Little Boy Lost בן קטן אובד
The Schoolboy התלמיד
London לונדון
The Chimney Sweeper מנקה הארובות
The Human Abstract תמצית האדם
A Divine Image בצלם

שירי תום וניסיון שולבו בכרך אחד שראה אור ב-1794

THE ROSSETTI MANUSCRIPTS כתבי-היד של רוזטי
Never seek to tell thy Love אל תאמר "אני אוהב"
I laid me down upon a bank נשכבתי על גדת פלג זך
I saw a Chapel all of Gold ראיתי בית תפילה כליל-פז
I asked a Thief ביקשתי גנב
I feared the fury of my wind יראתי פן חרון רוחי
To Nobodaddy לאבאחד
Are not the joys on morning sweeter האין טובות שמחות הבוקר
Mock on, mock on, Volaire, Roussaeu לעג, וולטר, לעג, רוסו
I saw a Monk of Charlmaine למול עיניי נעור נזיר
The Birds הציפורים
Why was Cupid a boy מדוע קיבל קופידון
The Everlasting Gospel הבשורה הנצחית

שירים מן השנים 1793-1818

THE PICKERING MANUSCRIPT כתב-היד של פיקרינג
The Mental Traveller ההלך המטורף
Mary מריה
The Crystal Cabinet קיטון הקריסטל
Auguries of Innocence נבואות תום

שירים מן השנים 1803-1801