המתופף בחוצות

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Hametofef1.jpg
Hametofef2.jpg
Hametofef3.jpg
Hametofef4.jpg
Hametofef5.jpg
Hametofef6.jpg
Hametofef7.jpg


משה-לייב הלפרן


המתופף בחוצות


מבחר שירים


מבוא

בנימין הרשב


Moyshe-Leybe Halpern


The Street Drummer


Selected Poetry


Introduced and translated from Yiddish

by Benjamin Harshav

in collaboration with Arie Sivan


תרגום: בנימין הרשב בשיתוף עם אריה סיון


מסת"ב 965-342-587-0 ISBN

כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשנ"ג

Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem 1993

התוכן

מבוא 9
זהו התכשיט מוישה-לייב
שירים מן הספר בניו-יורק
הגן שלנו
הגן שלנו 21
Memento mori* 23
ככה סתם* 27
גינגילי* 28
אי-שקט בי של זאב 31
המתופף בחוצות* 32
תפלתו של בן-בליעל* 35
במדינת הזהב 37
Watch your step 41
בין עשן הארֻבות 42
ברקי-דם* 44
חייךָ 45
בלונד ותכלת
לך, גרש אותם* 46
R.B.* 47
בּךְ* 48
את פראית שלי* 49
זמזום 50
מרגוע-ערב על שפת הים* 51
מטר אדֹם* 55
מאין?* 58
טווס הזהב
שירים מן הספר טווס הזהב, 1924
הצפור וצפורים אחרות
הצפור 61
זלוטשוב, מולדתי 64
איבי קירלי גבור-המלחמה* 67
מעשה בתבל* 69
רוח ומגלב-מטר, כרעם במפרש* 71
סבי* 73
מעשה בזבוב* 76
שירו של הנפח היהודי* 78
הקבצן הנבזה 79
הבלדה על קאשטאחאן* 89
על רגלים גדולות וקטנות
עם עצמי 98
אף-פעם לא אגיד 99
מתוך מכתב 100
על רגלים גדולות וקטנות 102
עם צנֹח השמש* 105
למראה הישימון* 106
משירי "זרחי על שפת הים"
זרחי על עצמו 109
זרחי, מקטרת בפיו, בוכה 111
אמר ר' זרחי* 112
זרחי אל מירטל 114
זרחי עליו-השלום 115
שירים
מספרי העזבון, 1934
תעשה בשבילו מהפכה
המנהיג הותיק מקונן 121
אווֶרטַיים 123
ב"ספיק-איזי"* -נערת-הפרחים 124
לפי-שעה ככה-ככה 126
תעשה בשבילו מהפכה, תעשה בשבילו! 127
הקורא לעצמו מנהיג 130
אם תרצה 135
מיומנה של רויזלה שלי 137
בני יחידי 143
הציפור מרציפינט
הציפור מרציפינט* 146
לא אני הוא זה 148
כל נדרי 150
כך יהיה 152
גמדי האש* 154
ישו אל הילדים* 156
לא היו דברים מעולם* 159
שחר באביב 163
הולך אני כך 166
שיר* 168
קינת המלך האחרון 170
שירה 172
שמלה של משי
בסנטראל פארק 177
גשם-קיץ* 179
ערב [הרהרתי: גבר בגילי]* 180
אשה שהתפשטה 181
שמלתך* 182
אני ואת 183
שירים אל אשתי 184
מכתב 189
נשואין 192
שמלה של משי 193
ערב [מה משמיע לי שיח]* 195
הגברת המתוקה-מדבש 196
אמר האדון* 198
לילה במנהטן
הצעק שבי* 199
לילה במנהטן* 201
אם נחוצה מנגינה* 205
השיר על מוצאי יום א' 208
סקו-ונצטי* 213
עד מתי אעמֹד* 215
אליך, המחפש אותי* 218
מעשים
האיש* 220
ניו-יורק -- מונטקלמנס* 223
אצל סַפָּר בתחנת הרכבת 227
דברִי - האור* 242
במקום בלדות
השיר על לונג-פו הכובס* 246
מותו של כורה-הזהב ג'ים ולדור* 250
הבלדה על מחול-הסכינים* 259
אשר סחתי לבני יחידי בשעת המשחק -- ולא לאיש זולתו
אשר סחתי לבני יחידי בשעת המשחק -- ולא לאיש זולתו* 261
* השירים שסומנו בכוכב תורגמו מלכתחילה על-ידי בנימין הרשב ואריה סיון.