העירה בוערת

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Haayara.jpg
Haayara2.jpg
Haayara3.jpg
Haayara4.jpg

מרדכי גבירטיג

העירה בוערת


עברית:

מרדכי אמיתי


עיטור ועריכה גראפית:

שרגא ווייל

בהוצאת "מורשת"

בית עדות ע"ש

מרדכי אנילביץ

ו"ספרית פועלים"

בשיתוף עם

קרן וינפר-מורגנשטרן

מהדורת הספר הותקנה

על-פי כתב-היד המקורי

שבגנזי "מורשת"

העיטורים הוכנו על-פי

צילומים מקוריים

של שרידי קרקוב

היהודית.


ישראל, תשכ"ז--1967


התוכן

העירה בוערת דאס שטעטל ברענט
עמ' זייט
העירה בוערת 8 9 אונדזער שטעטל ברענט!
שנות ילדות קינדער יארן
שנות ילדות 18 19 קינדער יארן
השיר על ארץ זהב 20 21 דאס לידל פון גאלדענעם לאנד!
ריזלה 22 23 רייזעלע
מוטל 26 27 מאטעלע
זמר יקר מזהב 28 30 א לידעלע טייער ווי גאלד
הוי כלי זמר 32 33 העי כלי-זמרים
עוד בית 34 35 נאך א הויז
ביתי היקר 38 39 טייערע היים
לבי 40 41 מיין הארץ
בגיטו אין געטא
ערב יום כפור 44 45 ערב יום-כיפור
דיוקנה של שפרה'לי 46 47 שפרה'לעס פארטרעט
כואב 48 49 ס'טוט וויי
רגעים של בטחון 52 53 מינוטן פון בטחון
רגעים של יאוש 54 55 מינוטן פון יאוש
היי שלום לי קרקוב 56 57 בלייב געזוגט מיין קראקע
עת כבה 58 59 כ'האב שוין לאנג
היה היה לי בית 62 63 געהאט האב איך א חיים
חלומי 64 65 מיין חלום
האביב שלנו 68 69 אונדזער פרילינג
בגיטו 70 71 אין געטא
אחרית דבר 74 75 נאָכוואָרט