התקופה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

התקופה / כתב עת (קישור לסריקות ב-Internet Archive)

הוצאת א. י. שטיבל / תל אביב

התוכן

(תרגומי השירה בלבד)

ספר ראשון / טבת-אדר תרע"ח (קישור לגיליון קישור לגיליון)

 • בין שני עולמות, דרמה / ש. אנ-סקי / תרגום ח. נ. ביאליק
 • ספר איליאס, שיר ראשון, הומירוס / תרגום ש. טשרניחובסקי (הערת עריכה על פי הערה בעמוד 298: עם תיקונים של דוד פרישמאן)
 • משירי היינע / תרגום יעקב פיכמאן
  • [לו ידעו הפרחים הקטנים]
  • [תמתי בסירה הקלה]
  • [הם ענו אותי קשה]
  • [חלמתי שנית חלום ישן: ליל רד]
  • [רוח סתו יניע העצים]
  • [עוטי עבי אפר נמים]
  • [חושבים כי כואב אנכי]
  • [נערה אשר פיך כה אדֹם]
  • [וכי לבנת פני לא גלתה לך]
  • [ספירי הוד עיניך הן]
  • [אין שלמות בחיים הוי רזי לי, רזי]
  • [היום בערב קהל אורחים]
  • [שוב הן אותן עיניים]
  • [לילה רובץ על הדרכים הזרות]
  • [אי יפתך, זו לכבודה]
 • משירי וו. גאטע / תרגום דוד פרישמאן
 • הגנן / רבינדרא-נת טאגורי / תרגום דוד פרישמאן

ספר שני / ניסן-סיון תרע"ח (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר שלישי / ניסן-סיון תרע"ח (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר רביעי / תרע"ט (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר חמישי / תשרי-כסלו תר"ף (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר ששי / טבת-אדר תר"ף (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר שביעי / ניסן-סיון תר"ף (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר שמיני / תמוז-אלול תר"ף (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר תשיעי / תשרי-כסלו תרפ"א (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר עשירי / טבת-אדר תרפ"א (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר אחד-עשר / ניסן-סיון תרפ"א (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר שנים-עשר / תמוז-אלול תרפ"א (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר שלשה-עשר / תשרי-כסלו תרפ"ב (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר ארבעה-עשר וחמשה-עשר / טבת-סיון תרפ"ב (קישור לגיליון קישור לגיליון)

ספר ששה-עשר / תמוז-אלול תרפ"ב (קישור לגיליון)

ספר שבעה-עשר (קישור לגיליון)

ספר שמונה-עשר / טבת-אדר תרפ"ג (קישור לגיליון)

ספר תשעה-עשר / ניסן-סיון תרפ"ג (קישור לגיליון)

ספר עשרים / תמוז-אלול תרפ"ג (קישור לגיליון)

 • (אין תרגומי שירה)

ספר עשרים ואחד / תשרי-כסלו תרפ"ד (קישור לגיליון)

ספר עשרים ושנים / טבת-אדר תרפ"ד (קישור לגיליון)

ספר עשרים ושלושה / תרפ"ה (קישור לגיליון)

ספר עשרים וארבעה (קישור לגיליון)

ספר עשרים וחמשה (קישור לגיליון)

ספר עשרים וששה - עשרים ושבעה (קישור לגיליון)

שנת תרצ"ו - ספר ראשון / תשרי-כסלו (קישור לגיליון)

ספר עשרים ותשעה / טבת-אדר תרצ"ו (קישור לגיליון)