התרגום כאמצעי לקידום מודל שירי

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

התרגום כאמצעי לקידום מודל שירי

ניתוח תרגומו של דורי מנור לפרחי הרע של בודלר

במסגרת תיאוריית הרב מערכת

ליאורה לוי מלינסקי

עבודה זו מוגשת כחלק מהדרישות לשם קבלת תואר מוסמך במחלקה לתרגום וחקר התרגום באוניברסיטת בר-אילן

רמת גן 2008 תשס"ח

התוכן

(השירים המתורגמים בלבד)

אל הקורא / תרגום: דורי מנור 78
אל הקורא / תרגום קרוב למקור: ליאורה לוי מלינסקי 80
התכנסות / תרגום: דורי מנור 93
התכנסות / תרגום קרוב למקור: ליאורה לוי מלינסקי 94
היפוך / תרגום: דורי מנור 104
הפיכות / תרגום קרוב למקור: ליאורה לוי מלינסקי 106
הענקת / תרגום: דורי מנור 118
הענקית תרגום קרוב למקור: ליאורה לוי מלינסקי 119
זיקות / תרגום: דורי מנור 132
התכתבויות תרגום קרוב למקור: ליאורה לוי מלינסקי 133
פתח דבר / תרגום: אליהו מייטוס 181
אל הקורא / תרגום: דוד גלעדי 183
התבוננות / תרגום: אליהו מייטוס 185
הרהור / תרגום: דוד גלעדי 186
הרהור / תרגום: אלומה רז 187
התיחדות / תרגום: ראובן צור 188
הִפּוּך / תרגום: אליהו מייטוס 189
[רבת המשוש, הידעת את הפחד] / תרגום: נתן אלתרמן 190
הפיכות / תרגום: איבון קומר ("מאזניים", נובמבר 1981) 191
האישה-הענק / תרגום: אליהו מייטוס 192
בת הענק / תרגום: חנוך קלף
(כתב היד של התרגום נמצא בארכיון "מאזניים" ללא ציון תאריך)
193
הנפילה / תרגום: נתן אלתרמן 194
הענקית / תרגום: איבון קומר ("מאזניים", פברואר 1995) 195
הענקית / תרגום: אריה זקס (מתוך "מבחר השירה הארוטית") 196
תְּאָמִים / תרגום: אליהו מייטוס 197
התאמה / תרגום: דוד גלעדי 198
הטבע / תרגום: יצחק עוגן 199
תאמים / תרגום: עזרא זוסמן 200
תָּאֲמִים / תרגום: בנימין הרשב 201
תֹּאַם / תרגום: ישראל זמורה 202
הֵענויות / תרגום: ראובן צור 203

†(התרגום נמצא בכתב-ידו של אלתרמן, בעזבונו של אברהם שלונסקי, פורסם ב"מחברות אלתרמן", הקיבוץ המאוחד, 1984)

קישורים לשירים

העבודה (קישור)