ויליאם בטלר ייטס / שירי האהבה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Yeatslove01.jpg
Yeatslove02.jpg
Yeatslove03.jpg
Yeatslove04.jpg
Yeatslove05.jpg
Yeatslove06.jpg
Yeatslove07.jpg

ויליאם בטלר ייטס

שירי האהבה


תרגם והקדים פתח דבר:

אורי ברנשטיין


הוצאת קשב לשירה

WILLIAM BUTLER YEATS

THE LOVE POEMS


Translation and Introduction by

Ory Bernstein


ISBN: 978-965-531-196-9

תשע"ו • 2015

התוכן

(הערת עריכה: כולל השלמות מגוף הספר. שמות השירים בשפת המקור נלקחו מהספר The Collected Works of W.B. Yeats Volume I: The Poems.)

על אהבתם של ויליאם בטלר ייטס ומוד גון
מאת אורי ברנשטיין
13
שם בגני סלי 17 Down by the Salley Gardens
שלכת העלים 18 The Falling of the Leaves
הציפורים הלבנות 19 The White Birds
ורד השלום 20 The Rose of Peace
שני העצים 21 The Two Trees
יגון האהבה 23 The Sorrow of Love
וכשתהיי זקנה 24 When You are Old
האוהב מספר על הוורד שבלבו 25 The Lover tells of the Rose in his Heart
האוהב מבקש את סליחת אהובתו על מצבי רוחו הרבים 26 The Lover asks Forgiveness because of his Many Moods
לב האישה 28 The Heart of the Woman
המשורר לאהובתו 29 A Poet to his Beloved
הוא מבקש מאהובתו להיות בשלווה 30 He bids his Beloved be at Peace
הוא נזכר ביופי שנשכח 31 He remembers forgotten Beauty
הוא מעניק לאהובתו חרוזים מסוימים 32 He gives his Beloved certain Rhymes
האוהב מתחנן בפני חברתו על חברים ישנים 33 The Lover pleads with his Friend for Old Friends
הוא מספר על עמק מלא באוהבים 34 He tells of a Valley full of Lovers
הוא מקונן על השינוי שבא עליו
ועל אהובתו ומתגעגע לסוף העולם
35 He mourns for the Change that has come upon Him
and his Beloved, and longs for the End of the World
האהוב מבכה את מות האהבה 36 The Lover mourns for the Loss of Love
הוא חושב על אלה שדיברו סרה באהובתו 37 He thinks of Those who have spoken Evil of his Beloved
הוא מתפלל שאהובתו תמות 38 He wishes his Beloved were Dead
הוא מתאווה ליריעות השמים 39 He wishes for the Cloths of Heaven
על נחמה לשווא 40 The Folly of being Comforted
החץ 41 The Arrow
אל תיתן את כל לבך 42 Never give all the Heart
הו אל תאהבי זמן רב מדי 43 O do not Love Too Long
מילים 44 Words
התפייסות 46 Reconciliation
אישה שעליה הומרוס שר 47 A Woman Homer sung
אין טרויה שנייה 48 No Second Troy
המסכה 49 The Mask
פרוטה חומה 50 Brown Penny
זיכרון נעורים 51 A Memory of Youth
בשבחה 52 Her Praise
אנשים משתבחים עם העונות 53 Men improve with the Years
שברי חלום 54 Broken Dreams
שבועה מעומק לב 56 A Deep-sworn Vow
זמר ("חשבתי שאין צורך ביותר מכך...") 57 A Song ("I thought no more was needed...")
על אסירה פוליטית 58 On a Political Prisoner
וידוי אחרון (מתוך: "אישה צעירה וזקנה") 59 A Last Confession
אחר שתיקה רבה (מתוך: "מילים למוזיקה אולי") 60 After Long Silence
ימי הריקודים ההם אינם (מתוך: "מילים למוזיקה אולי") 61 Those Dancing Days are Gone
לאן גרגורי 63 For Anne Gregory
שני שירים ששוכתבו למען הנעימה 64 Two Songs Rewritten for the Tune's Sake
שיר האוהב 66 The Lover's Song
השיכור משבח את הפיכחון 67 A Drunken Man's Praise of Sobriety
שירה השני של הגבירה 68 The Lady's Second Song
איש פרא רשע וזקן 69 The Wild Old Wicked Man
קינתו של ג'ון קינסלה על גברת מרי מור 72 John Kinsella's Lament for Mrs. Mary Moore
באולמות טארה 74 In Tara's Halls
פוליטיקה 75 Politics