זכרון דמי הבאתי

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Zikhrondami1.jpg
Zikhrondami2.jpg
Zikhrondami3.jpg
Zikhrondami4.jpg
Zikhrondami5.jpg
Zikhrondami6.jpg

דוד הופשטיין


זִכְרוֹן דָּמִי הֵבֵאתִי


מבחר שירים ופואימות


עברית: בידי מתרגמים שונים

ערך והוסיף אחרית דבר: ק. א. ברתיני


דוד האפשטיין

געקליבענע לידער און פאעמעס

אין עברית פון פארשיידענע איבערזעצערס

רעדאקטאר: ק. א. ברתיני


נדפס בישראל

תל אביב, 1984


התוכן

7 [חלון של גג] תרגם אריה אהרוני
8 [שעת לילה...] אריה אהרוני
9 [אני מאמין] נתן יונתן
10 [בכחול דמדום] נתן יונתן
11 [בדרכים רחוקות] משה בסוק
12 [אני מאמין כי] נתן יונתן
13 [...תודה לך, נתיב-צעדי] אריה אהרוני
14 [בלילות כחולים] נתן יונתן
13 בין-ערביים בחורף מרדכי סבר
19 [ערבית צוננת ועצבת] מרדכי סבר
20 אביב חנוך קלעי
21 [מָלאו כבר] אריה אהרוני
22 ביער שלמה טנאי
23 ימים אחרונים שלמה טנאי
24 [הרשת הלחה] שלמה טנאי
23 סתיו שלמה צוקר
26 [שם במרום] נתן יונתן
27 תפוח משה בסוק
28 [הבחנתי בה ליד הנחל] ק.א. ברתיני
29 [בחדר הצר] ק.א. ברתיני
30 ערב ק.א. ברתיני
31 שמות אברהם שלונסקי
32 [פנה היום] שלמה טנאי
33 קיסם משה בסוק
34 [לאור יום] שלמה טנאי
35 [הגיעה רוח רעננה] שלמה טנאי
36 בחדר המתים אריה אהרוני
37 לפנות בוקר ק.א. ברתיני
38 תהלוכה ה. בנימין
39 [כחוד החרב] ק.א. ברתיני
40 [על ריקנות אביב] ק.א. ברתיני
42 [מוצאנו מסלע] משה יונגמן
43 [ראה-נא, ראה] אריה אהרוני
44 [היֹה היה] ק.א. ברתיני
45 בנפילה ק.א. ברתיני
50 לחש-ילדים ק.א. ברתיני
53 [לא גג, לא קיר] משה בסוק
54 [הריני] משה יונגמן
55 [לפתילה החדשה] משה יונגמן
56 פלא בהיר שלמה טנאי
57 שלג ראשון חנוך קלעי
58 שאַלת, אח שקט שלי נתן יונתן
59 צ'לו מרדכי סבר
61 שלגים משה בסוק
62 [נלהבות שחרית] שלמה טנאי
63 [בעומק הים] יהודה גור-אריה
65 גל שלמה צוקר
66 [אני רגיל] ק.א. ברתיני
68 [על אדמה] שלמה צוקר
70 צמאון ק.א. ברתיני
71 [הידיים לאין ספוֹר] ק.א. ברתיני
72 המצפון ק.א. ברתיני
74 נווֹת רבים לי יהודה גור-אריה
75 התחלה משה יונגמן
76 [ואם] ק.א. ברתיני
77 [מתים כוכבים] שלמה צוקר
78 [גדמי גזעים] נתן יונתן
79 [יום רודף אחר יום] שלמה טנאי
80 [קשה הוא לשכוח] ק.א. ברתיני
81 [עזוֹב הסף] מרדכי סבר
82 [חלף מחזור חמה] ק.א. ברתיני
83 שיר אלפי עייפויות שלמה שנהוד
  א. עייפות של עמל פיזי
  ב. עייפות של אהבה חושית
  ג. עייפות של כיסופים
  ד. עייפות של הנתינה
88 שיר האדישות שלי ק.א. ברתיני
94 [צל כה חד] ק.א. ברתיני
95 [אנו כבר מסוגלים] ק.א. ברתיני
96 [הנה כך] ק.א. ברתיני
97 [לך, השתנות מתמידה] ק.א. ברתיני
98 צלליות ק.א. ברתיני
99 [הו ימי שמחה] ק.א. ברתיני
100 [עין בעין עמךָ] תרגם שלמה שנהוד
101 [מאין מגיעה היא] יהודה גור-אריה
102 [לכם, נינים שלי] שלמה טנאי
104 [קשת מטר מהורהרת] ק.א. ברתיני
105 תפילות מרדכי סבר
111 [לא אתן יד] מרדכי סבר
112 [וָאראֵך] מרדכי סבר
114 [ושוב עולם התמוטט] ק.א. ברתיני
115 עקידה אברהם שלונסקי
116 על-יד חלוני שלמה טנאי
119 [ואם אי-פעם] מרדכי סבר
שיריו העבריים של דוד הופשטיין
123 [הגות לבי]
124 [בהיר הוא היום]
125 בדרך
126 [אהבה]
127 [להימצא יום תמים]
128 [דקיק, שקוף החיץ]
129 ק.א. ברתיני: דוד הופשטיין
המשורר במטוטלת האף-על-פי-כן
139 פרטים ביוגרפיים של דוד הופשטיין