טוס הזהב

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Tavas1.jpg
Tavas2.jpg
Tavas3.jpg
Tavas4.jpg
Tavas5.jpg


משה ליב הלפרן

טַוַּס הַזָּהָב

שירים ופואמות


תרגמו מיידיש

ה. בנימין ואריה סיון

בלוויית מבוא מאת אליעזר גרינברג

מוסד ביאליק ירושלים


THE GOLDEN PEACOCK

Poems

by Moshe Leib Halpern


Translated from Yiddish

by H. Binyamin and Arye Sivan

with an Introduction by Eliezer Grinberg


כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק, ירושלים תשכ"ג

Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem 1963


התוכן

אליעזר גרינברג: מבואי ספר 7
זהו התכשיט משה-ליב
ככה סתם ג
גִּינְגִּילִי ג
המתופף בחוצות י
ר. ב. ט
לֵך גָרֶשׁ אותם ט
בָּך י
Memento Mori יא
בִּרְקֵי-דָם יא
מָטָר אָדֹם יב
תפִלתו של בן-בליעל טו
את, פראית שלי טז
מאין יז
לאחר 'שבעה' יח
מרגוע-ערב על שפת-הים יט
מי הבוכֶה כג
י. ל. פרץ כג
אן ששונך צען
עם עצמי כט
שיר השירים כט
מעשה בזבוב לא
שירו של הנפח היהודי לב
מעשה בַּתֵּבֵל לג
איבי קירלי גבור המלחמה לה
רוח וּמַגְלֵב-מָטָר לו
עם צנֹח השמש לח
סבי לח
למראה הישימון מא
לאור העששית מא
כל שֶׁבָּנוּ מתיגע מב
משירי 'זרחי על שפת הים':
זרחי אל עצמו מה
זרחי, מקטרת בפיו, בוכה מו
אמר ר' זרחי מז
זרחי בים מט
לילה במנהטן
המנהיג הוָּתיק מקונן נה
לא היו דברים מעולם נו
אם נחוצה מנגינה נט
סָקוֹ וַנְצֶטִי סב
כלב שכמותך, אָחִי סג
ההוא המכֻנה מנהיג סה
עד מתי אעמֹד סח
לילה במנהטן ע
ערב (הרהרתי: גבר בשנותַי...) עב
גשם-קיץ עג
שמלתךְ עד
הַצַּעַק שֶבִּי עד
הציפור מרציפינט
אליך, המחפש אותי עט
הצִפור מֶרְצִיפִינְט פ
אמר האדון פא
גמדי-האש פב
דברי-האור פד
שיר (כך אשב... פז
זרוּת שבינינו פט
ערב (מה משמיע לי שיח אדֹם-שושנים) פט
אסתר צ
עם חלונךְ האדֹם והפעור צב
שיר (נתיב - תינוק בודד...) צד
יֶשׁוּ אל הילדים צה
ארלקין צז
האיש ואנשים אחרים
האיש קה
הבלדה על מחול-הסכינים קז
ניו-יורק - מונטקלמנס קי
השיר על לוֹנְג-פוּ הכובס קיג
מותו של כורה-הזהב ג'ים וַלְדּוֹר קיז
אשר סחתי לבני יחידי בשעה שהיה משחק -- ולא לאיש זולתו קכח