טרילסה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Trilce-cover.jpg
TAL 2989.jpg
TAL 2991.jpg

ססאר ואייחו

טרילסה / TRILCE

מספרדית: טל ניצן

אבן חושן

2006

התוכן

TAL 2992.jpg
TAL 2993.jpg
"זכותי להיות ירק ושמח ומסכן" - מבוא מאת טל ניצן 7
I מי מקים מהומה שכזאת 14
II זמן זמן 16
III הגדולים 18
XI פגשתי ילדה 20
XIII אני חושב על ערותך 22
XIV מה ההסבר שלי 24
XV בפנה ההיא, שבה ישנו סמוכים 26
XVIII הו ארבעת כתלי התא 28
XXIII מאפיה יוקדת של תופיני דאז 30
XXIV בשולי קבר פורח 32
XXVI הקיץ שם קשר בשלש שנים 34
XXVII מפחיד אותי הזרם הזה 38
XXVIII סעדתי לבדי עכשו 40
XXX צריבת הרגע 42
XXXI תקוה מתיפחת בתוך צמר גפן 44
XXXII 999 קלוריות 46
XXXIII לו ירד נשם הלילה, הייתי פורש 48
XXXIV תם הנכרי שאתו, מאחר 50
XXXVI נאבקים אנו להשתחל בקוף המחט 52
XXXVII הכרתי בחורה מסכנה 56
XXXVIII הבדלח הוה מצפה להלגם 58
XL מי היה אומר לנו שביום ראשון 60
XLI המות כורע ברך ומגיר 62
XLII חכו. מיד אספר לכם 64
XLIII מי יודע בא אליך. אל תסתירי ממנו 66
XLIV הפסנתר הזה נוסע פנימה 68
XLV אני נתק מן הים 70
XLVI מול השלחן, שם פעם ישבת 72
XLVIII יש לי עכשו 70 סול פרואנים 74
XLIX נלחש בדאגה, אני חוצה 76
LI לא נכון. עשיתי את זה בכאלו 80
LII ונקום כשיתחשק 82
LIII מי צווח שאחת-עשרה זה לא שתים-עשרה! 84
LIV סבל מנול, הכנס, צא 86
LV סמן היה אומר האויר שקם ועצב עצור בו 88
LVI כל הימים אני משכים כסומא 90
LVII משהיו ללעות הגמדות הכי גבוהות 92
LVIII בתא, במוצק 94
LX סבלנותי עשויה עץ 96
LXII מחצלת 98
LXX הכול מחיכים לזלזול שבו אני יורד לקרקעית 100
LXXI השמש מתפתלת בידך הרעננה 102
LXXIII נצח עוד אי אחד. שם האמת 104
LXXV אתם מתים 106
LXXVI מהלילה ליום אני 108
LXXVII הברד נתך כל כך, כמו למען אזכר 110
ססאר ואייחו - כרונולוגיה 113