כל משלי קרילוב

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Krilov-reichman01.jpg
Krilov-reichman02.png
Krilov-reichman03.png
Krilov-reichman04.png
Krilov-reichman05.png


כל משלי קרילוב

עברית: חנניה ריכמן

מהדורה שנייה

הוצאת ספרים נ. טברסקי, חברה בע"מ * תש"י

התוכן

בת העורב והשועל 1
הכלה הפסלנית 3
העורב והתרנגולת 7
המקהלה 8
הארגז 9
הצפרדע והשור* 11
פרנס 13
החורשה והאש 15
הפסל-הנביא 17
הזאב והטלה* 18
הקופים 21
הירגזי 23
החמור (א) 25
הקוף והמשקפים 27
הצפרדעים המבקשות להן מלך* 29
בעל שלש נשים 33
הארי והברדלס 35
הנשר והתרנגול 37
מגפת החיות* 39
השר והחכם 43
הדינר 44
ידידות של כלבים 45
חלוקה 49
עוברי האורח והכלבים 51
החבית 52
הזאב בחצר הכלבים 53
היֶלֶק והנמלה / החרגול והנמלה* 55
השועל והמרמיט 57
השקרן 59
הארנב בציד 63
התרנגול והפנינה* 64
זאב המים והחתול 65
הזאב והקוקיה 67
הנחל 69
האִכר ופועלו 70
השיירה 73
בן-העורב* 75
הפיל המושל 77
החמור והזמיר 79
המוכסן והסנדלר* 81
האִכר בצרה 85
הנשר והדבורה 87
הפיל והנבחן 88
הזאב וגורו 90
הקוף 91
החזיר 93
השק 94
החתול והטבח 96
האריה והיתוש* 99
הסוחר והעכברים 101
האִכר והשועל 102
הגנן והפילוסוף 105
העץ 107
הזקן ושלשת הצעירים* 108
האוָזים 111
חנוך האריה 113
הזבוב והנוסעים* 117
הנשר והעכביש 119
האילת והנזיר 121
העלים והשרשים 123
הכלב 125
רביעיה 126
הנשר והחפרפרת 129
הזרזיר 131
הזאב והשועל 133
האגם והנהר 135
העפיפון 137
מעילו של תרח 138
ברבור, סרטן וזאב-המים 140
הכפרי והשודד 141
הסקרן 142
הדלקה והיהלום 143
הפּרוּשׁ והדוב* 145
הפרחים 149
האִכר והנחש (א) 151
החורפי והיון 152
האִכר והמות* 153
הסוס ורוכבו 155
האִכרים והנהר 157
האריה בציד* 158
השועל החסיד 160
מכניקן 163
הכיבוד 165
האמודאים 167
האבן והתולעת 172
האביר 173
הגבירה ושתי שפחותיה* 175
הראי והקוֹפה 177
אספת-עם 179
העכבר והעכברוש 180
הדוב במכוורת 181
אדם, תחמס, חתול וכלב 183
האריה והזאב 185
האִכר והגרזן 186
פודגרה ועכביש* 187
הארי והשועל* 191
הענן 192
המעליל והנחש 193
הפיל שעלה לגדולה 195
פורטונה והעני 197
הכּשוּת 200
הצפרדע ורחמי-שמים 201
היתוש והרועה 203
הצל והאדם 204
השועל-הבנאי 205
עלילת-שווא 207
הקוקית והיונה 209
הזאב והרועים* 211
החמדן והתרנגולת* 212
המסרק 213
פורטונה האורחת 215
אַלקיד* 218
אפלס וחמור 219
שתי חביות 229
הציד 221
המלח והים* 223
הכבשים והכלבים 224
החמור והאִכר 225
הדבורה והזבובים 227
הזאב והחסידה* 229
הרועה והים* 231
הנמלה 233
האבן והיהלום 236
האִכר והנחש (ב) 237
הדוב החרוץ 238
השועל והענבים* 239
הפזרן והסנונית* 240
הדוב ברשת 241
השבולת 243
הלויה 245
הנער והתולעת 247
הסופר והשודד 249
הטחן 253
מועצת העכברים 255
הדגיג 257
העכביש והדבורה 259
האִכר והנחש (ג) 261
השועל והחמור* 263
החזיר והאלון 265
הנחש והטלה 266
הזבוב והדבורה 267
פראי-עזים* 269
הזמירים 271
הדוּד והסיר* 273
המטאטא 274
האִכר והכבשה 275
הכילי 277
שני כפריים 279
העשיר והפיטן 281
החתלתול והזרזיר 283
הזאב והעכבר 285
שני כלבים 285
הטלה 289
החתול והזמיר 291
מחול הדגים 293
האריה, האילה והשועל 295
בן-העדה 297
העורב 299
האִכר והסוס 301
האריה בזקנותו* 302
הקוקיה והנשר 304
הסנאי (א) 305
הנץ והתולעת 306
זאב-המים 307
התער 309
להב-פלד 310
העשיר והעני 311
הסוחר 315
התותחים והמפרשים 317
החמור (ב) 319
מירון 321
הכלב והסוס 323
מפל-המים והעין 324
הנער והנחש* 324
הינשוף והחמור 325
הנחש 327
הזאב והחתול 329
הכפרי והשועל 331
אברומות 332
הארי 333
שלשה רעים 335
שני נערים 337
העכברים 339
השועל 341
הזאבים והכבשים 343
האִכר והכלב 345
הרועה 347
הסנאי (ב) 348
הארי והעכבר 349
הקוקיה והתרנגול 351
השׂר 353
המשתה 355
השודד והעגלון 357
הכבשות המנומרות 358
האלון וקנה-הסוף* 363
הדגניה 365
החורפי והקפוד 367
הכופרים 368
זוג-יונים* 369
הארי והאדם 373
הטוס והזמיר 375
סעודת הדוב 377
הפמוט והנר 379
שני עגלונים 380

הערה: בסימן * צוינו אותם המשלים, שעובדו על ידי קרילוב על פי לאפונטן ואחרים.