כפרחי השקד או רחוק יותר

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

IMG 1902.jpg
IMG 1903.jpg

מחמוד דרוויש

כפרחי השקד או רחוק יותר

תרגמו מערבית: עפרה בנג'ו ושמואל רגולנט

ייעוץ ואחרית דבר: ששון סומך

ספרי עתון77 / פיתום

Mahmoud Darwish

Like Almond Flowers or Further

Translated from Arabic by

Ofra Bengio and Shmuel Regulant

תשס"ט / 2008

התוכן

IMG 1904.jpg
פתח דבר - עפרה בנג'ו 5
I אתה
חשוב על זולתך 11
עכשו... בגולה 12
שעה שתאריך להתבונן 14
אם תהלך ברחוב 15
בית-קפה ואתה עם העתון 16
II הוא
הוא ולא אחר 21
לא צפה לאיש 22
תפוזית 24
יש חתנה 25
ריק עצום 26
III אני
הנה הן המלים 29
לתאור פרחי השקד 30
בבית אני יושב 32
אני אוהב את הסתיו וצל המשמעיות 34
ואשר לאביב 35
אהבתי את החרף 36
כאלו שמחתי 37
שמח על דבר מה 38
אינני מכיר את האיש הזר 40
IV היא
היפות הן היפות 43
כבית-קפה קטן היא האהבה 44
יד מפזרת נהרה 45
אמר לה: הלואי שהייתי צעיר יותר 46
אינני ישנה כדי לחלם 47
היא/הוא 48
היא איננה אוהבת אותך 50
היא לא באה 52
שכחה עננה במטה 54
כשאת אתי 55
עכשו אחריך 56
V גלות (1)
יום שלישי והאויר צלול 61
VI גלות (2)
ערפל כבד על הגשר 73
VII גלות (3)
כקעקוע יד 85
VIII גלות (4)
דבר והפוכו (לאדוארד סעיד) 99
אחרית דבר - ששון סומך 109