לבי נבהל מהירח

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Nivhal 800 more.jpg

לבי נבהל מהירח / שירים סיניים מתקופת הטאנג

תירגמו: יובל אידו ויואב רפפורט

אפיק / הליקון

תוכן העניינים

הקדמת המתרגמים 13

תקופת טאנג המוקדמת

וַּאנְג גִ'י, 644-585 ,王績 לספירה

 • עובר ליד בית המרזח, 24 過酒家
 • כתובת על קיר מסבאה, 26 題酒店壁

שיא הטאנג

גַ'אנְג גְ'יוּ־לִינְג, 740-678 ,張九龄

 • הרהורים ורגשות בפגישה עם הגורל, 32 感遇 其一
 • עוד הרהורים ורגשות בפגישה עם הגורל, 34 感遇 其七

גַ'אנְג שוּ, 750-675 ,張旭

 • נחל פרחי האפרסק, 38 桃花溪

מְנְג חָאוֹ־רַאן, 740-689 ,孟浩然

 • שחר של אביב, 42 春曉
 • צער של ראשית החורף, 44 早寒有懷
 • חונה ללילה בנהר, 46 宿建德江

וַּאנְג וֵּיי, 759-699 ,王维

 • בקתה בחורש, 50 竹里館
 • געגועים, 52 相思
 • סככת עצי ההסקה, 54 鹿柴
 • קריאות ציפורים בנחלי הרים, 56 鳥鳴澗
 • פרידה בהר, 58 送別
 • הרהורי פרידה בנמל על הנהר הצהוב, 60 雜詩三首其二
 • פרידה, 62 又作問
 • מכתב תשובה לסגן המושל ג'אנג, 64 張少府

וַּאנג גְ'ה־חוּאַן, 742-688 ,王之涣

 • מטפס במעלה מגדל החסידה, 68 登鹳雀楼

וַּאנְג צַ'אנְג־לִינְג, 756-698 ,王昌龄

 • פרידה בפונדק הפרחים, 72 芙蓉樓送辛漸
 • טרוניה בארמון האביב, 74 春宮曲

צֶן שֶן, 770-715 ,岑參

 • פוגש שליח בדרכו לבירה, 78 逢入京使
 • נכתב במדבר, 80 磧中作

לִי בַּאי, 762-701 ,李白

 • תשובה לשאלה בהר, 84 山中問答
 • יושב לבד בהר גִ'ינְג טִינְג, 86 獨坐敬亭山
 • מחשבות בלילה שקט, 88 靜夜思
 • טיול במעיין קריר וצלול בנאן יאנג, 90 遊南陽清泠泉
 • מחכה ליין שלא בא, 92 待酒不至
 • עורב קורא עם ערב, 94 烏夜啼
 • זז - משעשע את עצמי, 96 自遣
 • שומע חליל בליל אביב, 98 春夜洛城聞笛
 • תלונה, 100 怨情
 • שותה לבד לאור ירח, 102 )其一(月下独酌
 • טרוניה על מדרגות השיש, 104 玉階怨
 • שלושה שירים לנעימת צ'ינג־פּינג:
  • נעימה של שלום ושלווה 106 清平調 三首 其一 ,1
  • נעימה של שלום ושלווה 108 清平調 三首 其二 ,2
  • נעימה של שלום ושלווה 110 清平調 三首其三 ,3
 • עוזב עם שחר את בַּאי דִי, 112 早發白帝城
 • הרהורי אביב, 114 春思
 • נפרד לשלום מחבר, 116 送友人
 • חבר נשאר ללון, 118 友人會宿

דוּ פוּ, 770-712 ,杜甫

 • יוצא אל הגבול, 122 前出塞九首 其六
 • אנחות גשמי הסתיו, 124 秋雨嘆
 • ליל ירח, 126 月夜
 • מול השלג, 128 對雪
 • תקווֹת אביב, 130 春望
 • נזכר בבני הצעיר, 132 憶幼子
 • ליל אביב במשרד, 134 春宿左省
 • הנהר המתפתל 136 曲江: 其一 ,1
 • הנהר המתפתל 138 曲江: 其二 ,2
 • זוג טרי, 140 新婚別
 • חושב על לי באי בקצה השמים, 142 天末懷李白
 • מפרק את הסמוכות, 144 除架
 • ביקור חוזר, 146 後遊
 • שבע רצון, 148 漫興
 • בא אורח, 150 客至
 • מתענג על גשם ליל אביב, 152 春夜喜雨
 • מטייל על שפת נהר לבד ומחפש פרחים, 154 江畔獨步尋花
 • אווז בודד, 156 孤雁
 • שקיעה, 158 日暮
 • קול חליל בלילה, 160 夜聞觱篥
 • פגישה מדרום לנהר, 162 江南逢李龜年

אמצע הטאנג

לְיוּ צַ'אנְג־צִ'ינְג, 780-709 ,劉長卿

 • פורטת על נבל, 168 彈琴

לי יֶה, 784-713 ,李冶

 • מעצבן אותי הגעגוע, 172 相思怨

דַאי שׂוּ־לוּן, 789-732 ,戴叔倫

 • פגישה מקרית באכסניה ליד נהר, 176 江鄉故人偶集客舍

וֵיי יִינְג־ווּ, 792-737 ,韋應物

 • היובל המערבי של הנהר, 180 滁州西澗

לְיוּ פַאנְג־פִּינְג, 779-742 ,劉方平

 • ליל ירח, 184 月夜

לִי דוּאַן, 782-743 ,李端

 • מקשיב לקול המיתרים, 188 聽箏

צְוֵאי חוּ, 796-772 ,崔護

 • נכתב בפרברים, 192 題都城南莊 - 昔所見

בַּאי ג'וּ־יִי, 846-772 ,白居易

 • עשב, 196 草
 • לבלובי אפרסק במקדש, 198 大林寺桃花
 • שיר שקיעה על הנהר, 200 暮江吟
 • שנת לילה בין גשמי סתיו, 202 秋雨夜眠
 • על שפת אגם 204 池上: 其一 ,1
 • על שפת אגם 206 池上: 其二 ,2
 • נזכר מדרום לנהר, 208 憶江南
 • חוזר בחורף מאוחר בדרך, 210 冬日平泉路晚歸
 • מילים בארמון, 212 宮詞
 • הזמנה, 214 問劉十九
 • הפרחים אינם פרחים, 216 花非花
 • צער על פרחי אדמוניות, 218 惜牡丹花
 • נמנומי אביב, 220 春眠

לִי יִי, 829-746 ,李益

 • שיר מדרום לנהר, 224 江南曲

חאן יוּ, 824-768 ,韩愈

 • שלג באביב, 228 晚春
 • סוף אביב, 230 晚春

לְיוּ יוּ־שִי, 842-772 ,劉禹錫

 • שיר אביב, 234 春詞

לְיוּ דְזוֹנְג־יוּאֶן, 819-773 ,刘宗元

 • חולף על פני כפר נטוש בדרך העמק הדרומי בבוקר סתיו, 238 秋曉行南谷經荒村

שוּאֶה טַאוֹ, 832-768 ,薛涛

 • הצוק המערבי, 242 西巖
 • מעיין של סתיו, 244 秋泉

לְיוּ צָאי־צ'וּן, 劉採春 , פעלה בשנים 829-820

 • השיר השישי מנעימות לוּאוֹ־גוּנְג, 248 囉嗊曲六首

יוּאֶן גֶ'ן, 779-831 ,元稹

 • הארמון החיצוני, 252 行宮
 • מפיגים את הצער, 254 遣悲懷三首 -其二

גַ'אנְג הוּ, 849-785 ,張祜

 • על מרפסת הארמון 258 集靈臺二首: 其一 ,1
 • על מרפסת הארמון 260 集靈臺二首: 其二 ,2
 • נעימת חֶה מַאן דְזְה, 262 何滿子
 • לנסיכות הארמון, 264 贈內人

סוף הטאנג

דוּ מוּ, 852-803 ,杜牧

 • שיר פרידה 270 贈別二首 :其一 ,1
 • שיר פרידה 272 贈別二首 :其二 ,2
 • שותה לבדי, 274 獨酌
 • שנת שיכור, 276 醉眠
 • עולה במעלה ההר, 278 入商山
 • גן העמק המוזהב, 280 金谷園
 • עוגן בנהר, 282 泊秦淮
 • יום הזיכרון למתים, 284 清明
 • להוריד מהלב, 286 遣懷

לִי שַאנְג־יִן, 858-813 ,李商隐

 • ללא נושא, 290 無題之三
 • נשלח צפונה בלילה גשום, 292 夜雨寄北
 • יש אחת, 294 為有

ג'וּ צִ'ינְג־יוּ, 826-797 ,朱庆馀

 • מילים בארמון, 298 宮中詞
 • שיר לבחינות הכניסה לשירות הציבורי מוגש למר ג'אנג ממשרד המים, 300 近試上張水部

לִי פִּין, 876-818 ,李频

 • חוצה את נהר חאן, 304 渡漢江

גַ'אנְג בִּי, 842-914 ,張泌

 • נשלח למישהי, 308 寄人

חאן ווֹ, 913-842 ,韩偓

 • כבר קר, 312 已涼

יו שֹוּאַן־גִ'י, 868-844 ,魚玄機

 • תחינה ליין - לשכן החדש שממערב, 316 次韻西鄰新居兼乞酒

גִ'ין צַ'אנְג־שוּ, 金昌緒 (שנות חייו לא ידועות, פעל סביב שנת 847)

 • קינת אביב, 320 春怨
 • לִי שוּן, 855-930 ,李珣
 • נופי הדרום, 324 南鄉子

לִי יוּ, 978-937 ,李煜

 • נכתב ליו היפה, 328 虞美人
 • שמחת מפגש - געגועים בסתיו, 330 相見歡: 秋懷– 無言獨上西樓
 • עורב קורא בלילה, 332 烏夜啼

פָא יֶן, 958-885 ,法眼

 • ציפור נסתרת מדברת, 336 幽鳥語

חאן שאן, 寒山 (המאה התשיעית)

 • משונה הדרך של הר קר, 340 可笑寒山道
 • קר מדי כאן בהרים, 342 山中何太冷
 • רציתי להגיע אל הצוק המזרחי, 344 欲向東巖去
 • בהרמון הקיסר מסך של חרוזי פנינה, 346 玉堂掛珠簾
 • כל שנה העצב אחר כך חולפות השנים, 348 歲去換愁年
 • מאז שעברתי לגור בהר קר, 350 粵自居寒山
 • ממזרח לי יש זקנה אחת, 352 東家一老婆
 • אז לזה יש שימוש ולזה יש שימוש, 354 夫物有所用
 • יש לי מעיל, 356 我今有一襦
 • אדם תאב בצע שאוהב לצבור ממון, 358 貪人好聚財
 • הערבות הבוכיות מאפילות כמו ערפילים, 360 垂柳暗如煙

יוּאֶה פוּ (משרד המנגינות), 樂府 , שירים אנונימיים

 • עקעק רובץ על ענף, 364 叵耐靈鵲多謾語
 • שיר סתם, 366 雜詩
 • שלובים הבוקר שמש גשם, 368 日兼雨
 • אחרי הגשם, 370 雨後

הערות סיום 373