מארטיאליס / מבחר שירים

מתוך poetrans
< מארטיאליס
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

YW 3783.jpg
AM2 4743.jpg

מארטיאליס

מבחר שירים

תירגם מרומית והוסיף דברי-פתיחה וביאורים: בנציון בנשלום

מוסד ביאליק * ירושלים

תשל"ז / 1977

התוכן

YW 3784.jpg
YW 3785.jpg
YW 3786.jpg
YW 3787.jpg
א
כי הושיטה לפיטוס I, 13
כי שמעה כי מת ברוטוס I, 42
יש דובה, על יד מאה עמודים III, 19
רק הוראטיוס לקרקס הגיע IV, 2
זה הר וסביוס, צל כרמים כבדי ירק כיסהו IV, 44
מתה צירליה האם IV, 63
ב
בוש לא תבוש להריק בטנך I, 37
אל אראה בטוב, דציאנוס II, 5
פוסטומוס, על נשקך לי II, 10
הה, כבוד תבקש II, 55
יען תדע, כי הזמנתי II, 79
אף כי אלפיים לחודש III, 10
שמן טוב ניתן אמש לקרואיך III, 12
קאנדידוס, לעצמך תשמור כספך III, 26
יען קו"ף נו"ן אלפים III, 40
יין זול לי תמזוג III, 49
עבד כי בקו"ף אלף תקנה III, 62
יען שנה תמימה מהשכים לפתחיך נמנעתי IV, 26
קוראנוס חב מאה לי IV, 37
כל מיני כלי כסף נצטיידת IV, 39
עת עמד על תילו בית פיזו IV, 40
עת שישה אלפים לך לא היו IV, 51
וי"ו אלפים לי שלחת IV, 76
לנכסים מעולם לא התפללתי IV, 77
ג
מי שבוחר החצי תת
קול תמיד תרים
רק כי הכול ישאו קולם
ירב להידיין דיודורוס
סכסטוס, לא חבת מאומה
עין שופט ועורך-דין
עת לסעודה יארוב
קוטילוס, איש נאה אתה
אטאלוס, אף כי צואית סותך
ד
אם אזכור, בפיך
פלאקוס, שאול תשאלני
גור כלבים ילקק שפתיך
ניויה לא השיבה מאום
אין את נותנת לי
'קוינטוס אוהב את תאיס'
שם העלמה שאהבת לא תאיס
נער, לגאנימדס ידמה
כי אהלל פניך
גם פניך לחסור אני יכולתי
כי לא אוכל לתת
את אבפידיה תנאף
למה נפתית לכרות אף הגבר?
תת לי גאלה תאבה, תמאן
גאלה, מאן מאני!
את העיר כולה, סאפרוניוס רופוס, חיפשתי IV, 71
כקרוא פאבולה מכתמי IV, 81
ה
יש בספרי שירים I, 16
דופי תתן בשירי I, 91
יען אכתוב מכתמים ארוכים I, 110
כי אני אקרה לך, לופרקוס I, 117
מי שקרא מאה מכתמים I, 118
מי כמוך פנים להאיר ידע II, 71
לך לרומא, ספרי! III, 4
אל תגד, כי כותב צינה III, 9
בי תפציר לעניך מחברות שירי לך IV, 72
ו
תרב, צלר, בקש I, 63
פבלוס קונה שירים II, 20
כל מאום לא תקריא, II, 88
על הגרון שניחר קבלת III, 18
למה לא יאיר איש פניו אליך? III, 44
מהסירנות, למלח צרי עונש III, 64
אף כי שידות מלאו ספריך IV, 33
מה תחתל צוואריך IV, 41
למה נזכה להקראות? IV, 80
ז
למה לשון העבד חתכת? III, 82
אף כי אלי תוזמן הרבה III, 27
עם צעירים כי תאמר הימנות III, 43
פשע אנטוניוס דמה דמה לפשע פותינוס III, 66
איש ישר אתה ועני, פאביאנוס IV, 5
אף כי ילדונת היא IV, 20
אין אלים; וריקים ניטו שמיים IV, 21
שב זקנך, אולם שער ראשך שחר IV, 36
יען לאלמנות, אף לזקנים, שי תת תרב IV, 56
במסתרים תבכי את אישך IV, 58
רק יין סיטיה IV, 69
ח
לא אהבך, סאבידיוס I, 32
לא מכבר דיאבלוס רופא היה I, 47
אין פוגה, פונדקי, למטר I, 56
מה מכניסה לי אחוזתי II, 38
כי במקום מן המקומות פגוש תפגשני II, 67
למה תתמה על הריח הרע III, 28
טוב היות בעל באר III, 56
זה לא כבר פונדקי ערום III, 57
'לא מאומה' לך תשאל III, 61
בעת תבכה פיליניס IV, 65
מאתו, תמיד התארחת בחוילתי IV, 79
אף כי אושרת, לופוס IV, 79