מבחר שירי הינה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Mivhar-heine01.jpg
Lib 201406 2789.jpg
Lib 201406 2791.jpg
Mivhar-heine02.jpg
Mivhar-heine03.jpg
Mivhar-heine04.jpg
Mivhar-heine05.jpg
Mivhar-heine06.jpg
Mivhar-heine07.jpg


מבחר שירי הינה

תרגם י. בן-זכאי

הוצאת "אחיאסף" ירושלים

1944

התוכן

פתח דבר / מ. מוהר ה-ו
צער צעיר
1. עם שחר אשכים ואשאל ז
2. שימי כף-ידך על לבי, חמדתי ז
3. פרֹש דרכו ישרך בגיא ח
4. קומה, עבדי, קום חיש וחבוש ט
5. בבוא האביב עם אור שמש וזיו י
6. מי יתן וצרור שירי יא
7. הבה נכרות ברית-שלום יב
8. בהשבר לבבות ענוגים יג
9. עולים צלילי אהבה יד
אינטרמצו לירי
1. בירח הוד, בירח זיו טו
2. פרחי-חן יציצו טו
3. לשושנה, לחבצלת, ליונה, לחמה טז
4. עת לעיניך אתבונן טז
5. אור פניך רוך ותום יז
6. שימי אל לחיי לחיך יז
7. נפשי חפצתי טבול יח
8. מששת ימי בראשית יח
9. על כנפי רננה אשאך יט
10. מיקוד תפארת שמש יט
11. לא תאהביני, לא תאהביני כ
12. על עיני החן לחמדת לבבי כא
13. העולם אויל, העולם סומא כא
14. גא הגידי, יעלת-חן כב
15. כילידת קצף-גלים כג
16. קול כנור ועוגב ישמע כג
17. אכן שכוח שכחת כליל כד
18. ולו ידעו הפרחים הקטנים כה
19. ולמה ספרי, ענגה כו
20. הם שחו לך שיח תפל כז
21. התרזה פרחה, הזמיר סלסל שיר כז
22. אהבת אומן אהבתני כח
23. והארץ מנעה, כלאה את טובה כט
24. ויהי כי בוששתי, אחרו פעמי ל
25. סגלות-החכלת אשר לעיניך ל
26. מה נאה זיו עולם ותכלת רקיע לא
27. במערה גבעה בצפון לא
28. ענוגתי, לאפלת שאול לב
29. עת מעמי הלכה רחוק לג
30. מהמון יסורי-אהבה לג
31. עלם יאהב עלמה (in Jüngling liebt ein Mädchen) לד
32. כי אשמע צלילי הרון לד
33. בחלומי אראה בת-מלכים לה
34. בסירה ישבנו טן-דו לו
35. דמויות משכבר הימים לז
36. כמאגדות קדומים תרמז לט
37. אהבתיך ולעד אוהבך מ
38. בבקר קיץ נוהר ושופע מא
39. דכאוני ויענוני מא
40. להט קיץ נח מב
41. עת יפרדו שנים מב
42. שירי ירעפו רעל מג
43. בחלומי בכיתי רב בכה מג
44. ליל-ליל אחזך בחלומי מד
45. כוכב נופל למטה מה
46. היה חצות ליל אלם וצונן מו
47. באשר אני שם ישופני מו
עם שובי
1. ביער אתע אקונן מז
2. בת דיגים נאוה מז
3. הירח עולה ושופע מח
4. הרוח יעט מכנסיו מט
5. עת עם בקר אעבר נ
6. שוב אנוד בנתיב הישן נא
7. אבואה פתחי דביר נא
8. אנכי אטלס מסכן. נא
9. עוברות וחולפות שנים נב
10. מי יתנני מנשק עוד נב
11. האמנם דעתה לא תשיח נג
12. בן אדם, אל תבוז לשטן נג
13. לבי נעצב, אתגעגע נג
14. אל-נא בקצר-רוח נד
15. לבי, לבי, אל תשתוחח נה
16. כציץ ענוג ורך נה
17. עת על משכבי אנוח נו
18. קרחו כפתים ישליך הכפור נו
19. הבת עם שפתי השני נז
20. יש כורע למדונה נז
21. הלא ענתה בי הנענה נח
22. ידיד יקר, אתה מאוהב נח
23. חפצתי שכון באורך נט
24. ספירים הם שתי עיניך ס
25. את עורכת הערב כרה סא
26. שח ראשי לעפר מחשוב והגות סא
27. חפצתי שפוך יגוני סב
28. ספירים לך ופנינים סג
29. באפלת מרכבת הדאר סג
30. על כתפיך כשלג ילבינו סד
31. בתרועת חצוצרות הוסרים סד
32. איש כי יאהב בראשית סה
33. האמנם תטרי איבה לי סה
34. הה, שוב, הנן עיני יונים סו
35. הליל רד על דרכים וארחות סו
36. המות הוא צל היום סז
37. אי חמדת לבך, הגד-נא סז
אביב חדש
1. יער ינוב בירק לבלוב סח
2. עיני תכלת לליל אביב סח
3. פרח אהבתי, אי זה לא אדע סט
4. תור האביב הגיע ע
5. חרש יפך רן מעין זך ע
6. הפרפר יאהב שושנת החן עא
7. ליל אביב חמים עב
8. עין חבלת האביב עב
9. נפשי, הה, לדמעות תכלה עג
10. עת תעברי על פני עג
11. חבצלת המים חולמת עד
12. אם לך עין רואה עד
13. מה-לך משוטט בליל אביבי עה
14. בעיניך תכלת עו
15. אתע בין לפרחים עו
16. מה תרטיט בבואת ירח עז
17. נוטפים שרף פרחי-צפרן עז
18. הגידי, מי התקין מורה-השעות עח
19. כלום לא חלמתי, לא הגיתי עט
20. ויהי מלך שבע ימים פ
21. אעלה בזכרוני פא
22. עם בקר אשלח לך שלוח פא
23. אל תעגמי כי אהבתי פב
24. אשר במכתב הבעת פב
25. הכוכבים על בהונות-פז פג
26. כרות כרתו ברית קדש פג
27. עגום האביב, יהגה נכאים פד
28. פורחות תשוקות בלבב פד
למינהו
1. ביער חולם והוזה פה
2. על חוף-ים שלו, רוגע פו
3. בת-שחף לבנת כנפים פז
4. ידעתי כי אהבתני פח
5. נשיקות-צל, אהבת-צל פט
6. העלמה על שפת הים פט
7. שחורת תרנים אניתי צ
8. חרפת הליכותיך צ
9. עיניה אעצם עצום צא
10. הה, משתיהן את מי אוהב צב
11. כוכב-חן בשמי לילי עלה צב
12. בזרועותי תרגעי צג
13. היה היתה לי ארץ מכורה צד
14. לכי אחרי והיי אשתי צד
15. הים מופז קרני-חמה צה
16. מה יפו קרני החמה השוקעת צד
17. אביב צוהל דופק בשער צו
18. נשיקות נגנוב עם דמדומים צז
19. בת-שחף מעל לראשנו צח
20. אהבתי חמודות-גוך צט
21. עת אתור אוצרות זרים ק
רומנצות
1. חדלי לך קא
2. לך לך קב
3. כוכבים חכמים קג
4. מלאכים קד
5. בן-עזרא קה