מרינה צוטיבה / שירים

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

TAL 3587.jpg
TAL 3588.jpg
TAL 3589.jpg

מרינה צוטיבה

שירים

מרוסית: שלמה אבן-שושן

הוצאת הקיבוץ המאוחד

תשס"ג / 2002

התוכן

TAL 3590.jpg
TAL 3591.jpg
1 שירי שנכתבו מקדם כל-כך 11
2 הלוך שלך - העתק מאתי 12
3 אתם, העוברים על-פני 14
6 פגישה עם פושקין 15
7 כמה מהם נפלו לתהום המצולה 18
9 לסבתא 20
10 נשרו העלים מעל קברך 21
14 מרצה אני שחולה אתה לא בי 23
15 אחד, אב קדמון שלי, היה - כנר 24
16 רדומים קשקשנים וכלבי השכנים 26
19 אני יודעת האמת! אמתות קודמות - הלאה! 27
23 מאום לא נגזל ממך, שקט 28
24 אתה זוקר ראשך אל על 29
25 מנין חבה שכזאת? 30
שירים אל בלוק
          51 השם שלך - צפור ביד 31
          53 תעבור למערב השמש 31
          55 אצלי במוסקבה - דולקות הכפות 32
          59 כקרן רפה בגיהנום מחשכים 33
ממחזור השירים "לאחמטובה"
          67 הו, מוזת הבכי, ממוזות נבחרת! 35
          68 תפסתי בראשי ואני עומדת 35
          69 אל תפגרי. אני - הכלואה 37
          70 את השמש ברום חסמי, בניחה 37
71 נתנו לי ידים - הושט לכל אחד את שתיהן 38
72 חמה לבנה ועננים נמוכים, נמוכים 39
76 מכל האדמות, מכל השחקים אני אחזירך 40
78 המתן, חבר! 41
79 אלו הפגיש הגורל - אותי ואותך 42
      ליהודים 43
85 ובכל-זאת להתוכח ולשורר 44
95 חתנה צוענית 45
110 אני שוטפת כבסים בפלג 47
111 כשאמות - לא אמר - היתה ואינה 48
114 אני - הדף לקולמוסך 49
115 כיד הימנית אל היד השמאלית 50
122 שירים צומחים כורד וכוכב 51
133 בכוס המסתי למענך 52
139 השמש - אחת, ובכל הערים תתהלך 53
151 לך - בעוד מאה שנה 54
161 דרכי לא עוברת על פני הבית - שלך 56
167 מסמרת... 57
שני שירים
          172 ומה מדורה שמתקררת 58
          173 אתמול הישיר מבט עיניו 59
175 פשוטה היא יציבתי 61
      התנשקתי עם אביון, גנב, גבן 62
תלמיד
          180 להיות נער שלך בהיר-ראש 63
          181 שעה יש יעודה - כמעמסה משלכה 64
נער
          194 ריקות עיני נער! כשלים 65
          195 הסוגד לאש! הצבע הכתם! 66
          196 אשב - הגר, שערי פשוט 66
          197 ענבות בגנים לשוא החלידו 67
200 גאוה וחששנות - אחיות תאומות 68
אילנות
          228 ביסורים אבד תמי 69
          229 כשהנפש גדושת חמה 70
          235 מישהו נוסע - אל נצחון המות 71
פיטן
          262 פיטן - למרחוק מוליך דבר 72
          263 יש בעולם מיתרים, נוספים 73
264 מה לי לעשות, בן-חורג וסומא 73
302 מתחת לצעיף 75
335 ארץ מולדת 76
348 ישנם בנים ובנות צולחים 77