סורג-שפה

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

TAL 3041.jpg
TAL 3042.jpg
TAL 3043.jpg

פאול צלאן

סורג-שפה

תירגם שמעון זנדבנק

הוצאת הקיבוץ המאוחד

Paul Celan

Selected Poems and Prose

1997

התוכן

TAL 3044.jpg
TAL 3045.jpg
TAL 3046.jpg
TAL 3047.jpg
(1952) (Mohn und Gedächtnis) 'מתוך 'פרג וזיכרון
7 עץ-לבנה Espenbaum
8 קורונה Corona
9 פוגת-מוות Todesfuge
11 מן הכחול Vom Blau
12 הכדים Die Krüge
13 נוף Landschaft
14 מני את השקדים Zähle die Mandeln
(1955) (Von Schwelle zu Schwelle) 'מתוך 'מסף אל סף
15 במפתח מתחלף Mit wechselndem Schlüssel
16 שיבולת Schibboleth
18 דבר גם אתה Sprich auch du
(1959) (Sprachgitter) 'מתוך 'סורג-שפה
19 קולות Stimmen
20 עם מיכתב ושעון Mit Brief und Uhr
21 היום ומחר Heute und morgen
22 Tenebrae Tenebrae
23 פרח Blume
24 לבן וקל Weiss und Leicht
26 סייג-שפה Sprachgitter
27 מיטת-שלג Schneebett
28 לילה Nacht
29 Matière de Bretagne Matière de Bretagne
31 ארבת פסולת Schuttkahn
32 קלן, am Hof Köln, Am Hof
33 כל הנשמות Allerseelen
34 שרטוט של נוף Entwurf einer Landschaft
35 עין, פקוחה Ein Auge, offen
36 דוּחַ קייץ Sommerbericht
37 הצרה Engführung
(1963) (Die Niemandsrose) 'מתוך 'שושנת שום איש
45 אדמה היתה בהם Es war Erde in ihnen
46 עם יין ואובדן Bei Wein
47 ציריך, פונדק החסידה Zürich, Zum Storchen
49 כמה מערכות כוכבים Soviel Gestirne
50 ריחות אילמים Stumme Herbstgerüche
51 פרק-תהילים Psalm
52 טיבּינגן, ינואר Tübingen, Jänner
53 זמר של נוכלים וגנבים Eine Gauner-und Ganovenweise
55 לא עוד Es ist nicht mehr
56 רדיקס, מטריקס Radix, Matrix
58 מנדורלה Mandorla
59 האבנים הבהירות Die hellen Steine
(1967) (Atemwende) 'מתוך 'תפנית-נשימה
60 בחריצי מטבע-השמיים In die Rillen
61 אל תוך הנהרות In den Flüssen
62 לפני פניך המאוחרים Vor dein spätes Gesicht
63 דרך מפלי התוגה Die Schwermutsschnellen hindurch
64 אפור-לבן Weissgrau
65 בתרנים מושרים אל אדמה Mit erdwärts gesungenen Masten
66 בגרגר הברד Beim Hagelkorn
67 לעמוד, בצֵל Stehen, im Schatten
68 חלומך הנגח-מיקיצה Dein vom Wachen stössiger Traum
69 שמשות חוט Fadensonnen
70 חבורות-שריון Harnischstriemen
71 תל מלים שפוכות, וולקאני Wortaufschüttung, vulkanisch
72 קורצף Weggebeizt
73 לא עוד חוכמת-חול Keine Sandkunst mehr
74 חוות-חיים חלולה Hohles Lebensgehöft
75 ברצועות התפילין הלבנות Am weissen Gebetriemen
76 לעת ערב Abends, in Hamburg
77 קול-נהם: הנה Ein Dröhnen: es ist
78 Give the Word Give the Word
79 פעם Einmal
(1968) (Fadensonnen) 'מתוך 'שמשות-חוט
80 את היית Du warst
81 אירית Irisch
82 טל Tau
83 קרוב, בקֶשת אב-העורקים Nah, im Aortenbogen
84 אראלים, תרשישים Mächte, Gewalten
(1970) (Lichtzwang) 'מתוך 'כורח-אור
85 עמוס זהרורים Abglanzbeladen
86 מוכן Freigegeben
87 אספן-תמרורים Baken-/sammler
88 מה שהטיל Was uns zusammenwarf
89 פעם, כשהמוות Einmal, der Tod
90 אצל ברנקוזי, בשניים Bei Brancusi, zu zweit
91 במקום ששכחתי בך Wo ich mich in dir vergass
92 שקעי החוצה Sink mir weg
93 עקוֹר Klopf
94 קפד את יד התפילה Schneid die Gebetshand
95 הכוכבים הדרושים עוד Was es an Sternen bedarf
96 עודני רואה אותך Ich kann dich noch sehn
97 שפכי קורבן של טיט Die lehmigen Opfergüsse
98 מה שקיבלתי בירושה Die mir hinterlassne
99 קדם-גיאות Vorflut
100 בקרן-זווית של הזמן Im Zeitwinkel schwört
101 גם אותי, הילוד כמוך Auch mich, den wie du Geborenen
102 יום-מחר שרוע Sperriges Morgen
103 את, היי כאת, תמיד Du sei wie du, immer
(1971) (Schneepari) 'מתוך 'חלק-שלג
104 השנה המפציעה Das angebrochene Jahr
105 עולם לא-קריא Unlesbarkeit
106 שמעתי שהגרזן פורח Ich höre, die Axt hat geblüht
107 בקול של עכבר Mit der Stimme der Feldmaus
108 לארגו Largo
109 לדבר עם מבויים סתומים Mit den Sackgassen sprechen
110 משהו כגון לילה Etwas Wie Nacht
111 מפולת-אבנים Steinschlag hintern den Käfern
112 הד הרסיס המאופלל Das gedunkelte Splitterecho
(1976) (Zeitgehöft) 'מתוך 'חוות-זמן
113 את מוטלת Du liegst hinaus
114 את זורקת לי Du wirfst mir
115 נפשי הגוחנת Meine
116 עמד רסיס התאנה Es stand
117 מלוא המגף Einen stiefelvoll
118 אחר-כך יהיה משהו Es wird
119 דברים זרים Das Fremde
120 שינוי-מקום Ortswechsel
121 כוכב מקשיב Ein Stern
122 פסוקשופר Die Posaunenstelle
123 בנו הם הקטבים Die Pole
124 כורמים חופרים Rebleute
125 נאום לרגל קבלת פרס העיר בְּרֶמֶן לספרות
127 המרידיאן, נאום לרגל קבלת פרס גיאורג ביכנר, 1960
142 שיחה בהרים
147 הערות לשירים ולפרוזה
171 תאריכים בחיי צלאן
173 סוף-דבר מאת המתרגם

קישורים לשירים