עלי עשב

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Aley-esev-halkin-cover.jpg
IMG 1432.jpg
IMG 1433.jpg
IMG 1429.jpg

וולט ויטמן

עֲלֵי עֵשֶׂב

לקט ותרגם [ואף הוסיף הערות ומסה על חיי המשורר ויצירתו]

ש. הלקין

ספרית פועלים * ספרי מופת

הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר מרחביה

Leaves of Grass by WALT WHITMAN, being a selection and translation into Hebrew by Simon Halkin.

1952

התוכן

IMG 1434.jpg
IMG 1435.jpg
IMG 1436.jpg
IMG 1438.jpg
IMG 1439.jpg

הקדשות

 • את שהוא לעצמו אני שר (1867)
 • עת דומם בהרהורים שקעתי (1871)
 • באניות מלאות-תאים (1871)
 • לארצות נכר (1860)
 • אל ההיסטוריון (1860)
 • לך אתה, משא-הנפש הנושן (1871)
 • לו אני שר (1871)
 • בקראי את הספר (1867)
 • כשהתחלתי במחקרי (1867)
 • ראשונים (1860)
 • אל ארצות-הברית (1860)
 • למסעים על פני ארצות-הברית (1860)
 • אל זמרת אחת (1860)
 • ללא רגשה בי (1860)
 • ידענות (1860)
 • האניה שמפליגה (1865)
 • אני שומע את אמריקה מזמרת (1860)
 • איזהו מקום נצור (1860)
 • אל תנעלנה דלתותיכן (1865)
 • פיטנים עתידים לבוא (1860)
 • אליך (1860)
 • אתה, הקורא (1881)

יוצא מני פומנוק (1860)

שירת עצמי (1855)

בני אדם

 • לגן-לעולם עולה מחדש (1860)
 • מתוך נהרות-דוי חסומים (1860)
 • את הגוף החשמלי אשירה (1855)
 • אשה לי מחכה (1856)
 • הו, חיות נובעת מאליה (1856)
 • שעה אחת לשגעון ולחדוה (1860)
 • מתוך האוקינוס הנגלל, מתוך ההמון (1865)
 • אנו השנים, כל כמה שנפתינו בשוא (1860) (We Two, How Long We Were Fooled)
 • אני הכואב כאב אהבה נכספת (1860)
 • דרך עיר רבתי עם עברתי פעם (1860)
 • שמעתי אתכם, חלילי-העוגב, חגיגיים וערבים (1861)
 • שם פני למערב מעם חופי קליפורניה (1860)
 • כאדם הראשון משכים עם בוקר (1860)

קנה בֹּשׂם

 • במשעולים לא דרכה בהם רגל (1860)
 • עשבת-חזי המבושמת (1860)
 • היה מי שתהיה, האוחז אותי עכשיו ביד (1860)
 • את אלה אני, השר באביב (1860)
 • לא רק עת יגועש חזי כלוא בצלעותיו (1860)
 • על הספק האיום שבמראית-העין (1860)
 • יסוד כל המיטפיסיקה (1871)
 • רושמי רשומות בדורות יבואו (1860)
 • כששמעתי לעת רדת היום (1860)
 • האתה הוא האיש החדש, הנמשך אלי? (1860)
 • שרשים ועלים כשלעצמם בלבד הם אלה (1860)
 • לא שרב ישתלהב ויאכל (1860)
 • פכו, נטפים (1860)
 • עיר הוללויות (1860)
 • הנה פנים אלה השחרחרים (1860)
 • ראיתי בלואיזיאנה אלון-חיות צומח (1860)
 • לאחד זר (1860)
 • ברגע זה, עורג מהורהר ויושב לבדי (1860)
 • שמעתי, מקטרגים אותי (1860)
 • חוצה תוך עשב-הפריריה (1860)
 • כשאני מעין בתהילה, כבשוה גבורים (1860)
 • אנו שני נערים יחדו דבוקים (1860)
 • הבטחה לקליפורניה (1860)
 • הנה הרפים בעלים אשר לי (1860)
 • לא מכונה חוסכת-עבודה (1860)
 • הצצת העין (1860)
 • עלה ליד שלובה ביד (1860)
 • האדמה, בבואתי (1860)
 • חלום חלמתי (1860)
 • לרשום מה, אתה סבור, לוקח אני את עטי ביד? (1860)
 • למזרח ולמערב (1860)
 • יש ובמחיצתו של מי אהוב עלי (1860)
 • לנער בן-המערב (1860)
 • נעגן בחזקה עדי עד (1860)
 • בתוך ההמון (1860)
 • הו, אתה אשר לעתים קרובות דומם אבוא (1860)
 • צל דמותי זה (1860)
 • מלא חיים כעת (1860)

(Salut au Monde (1856

שירת הדרך הרחבה (1856)

במעברה אל ברוקלין (1856)

שירת העונה (1855)

שירת השמחות (1860)

שירת הגרזן (1856)

שירה למשלחי-היד (1855)

מתוך צפרי-נוד

 • חלוצים! הו, חלוצים! (1865)
 • אליך (1856)
 • צרפת - שנת 18 לארצות-הברית אלה (1860)

מתוך סחף-הים

 • מתוך הערש, עד אין קץ תנוע (1859)
 • אל אנית-מלחמה בעלת-כנפים (1876)
 • על החוף בלילה (1871)
 • העולם תחת מי-המלח (1860)

מתוך בצד-הדרך

 • אירופה - שנות 72 ו-73 לארצות-הברית אלה (1850)
 • ראי של יד (1860)
 • עת הקשבתי לתוכן המלומד (1865)
 • שלמויות (1860)
 • לנשיא-המדינה (1860)
 • אני יושב ומביט (1860)
 • לנותנים עשירים (1860)
 • אהבי נשרים (1880)
 • בנדודי מחשבתי (1881)
 • תמונה במשק (1865)
 • פליאת ילד (1865)
 • הרץ (1867)
 • נשים יפות (1860)
 • אם ותינוק (1865)
 • רעיון (1860)
 • לזקנה (1860)

מתוך תפף התופים

 • אלף שמונה מאות ששים ואחת (1861)
 • הכו, הכו, התופים (1861)
 • עלו, הו ימים, ממעמקיכם אין-חקר (1865)
 • חניה בצלע הר (1865)
 • בחניה, לאור הלהבה המתעותת (1865)
 • משמר מוזר שמרתי לילה אחד בשדה-הקרב (1865)
 • מהלך בטורים נרדפים על צואר (1865)
 • שנה שרעדה, התמוטטה תחתי (1865)
 • חובש-הפצעים (1865)
 • זמן רב, זמן אב מדי, אמריקה (1865)
 • תנו לי את השמש המזהיר, הדמום (1865)
 • השפל לראות, ירח מלא זיו (1865)
 • פיוס (1865-66)
 • בשכבי וראשי בחיקך, רעי (1865-66)
 • ללובש בגדי-אזרח (1865)
 • אל האדמה התפוחה, עליה דרכו (1865-66)

מתוך זכרונות לנשיא לינקולן

 • עת הלילך באחרונה תוך החצר פרח (1865-66)
 • הו, קברניט! קברניטי! (1865)
 • זה העפר היה פעם האיש (1871)

מתוך שלוליות סתו

 • היה היה ילד יוצא לדרכו יום יום (1865-66)
 • בית-המתים בכרך (1867)
 • אל מהפכן אירופי בתבוסתו (1856)
 • לזונה אחת מרבות (1860)
 • נסים (1856)
 • מה אני סוף סוף (1860)
 • יהללו אחרים מה שיהללו (1865)
 • הלפיד (1865)
 • הו, כוכב צרפת (1870-71)
 • מאלף הפרים (1874)

בואכה הדו (1868)

מתוך לחשי המות העילאי

 • הכעת תעוזי, הנשמה (1868)
 • לחשי המות העילאי (1868)
 • על אודות האיש, יומם ולילה אוהבנו (1871)
 • עדין, עדין, שעות שחוחות (1860)
 • בטחונות (1856)
 • איזוהי אניה נבוכה בים (1860)
 • עכביש חדל-קול, ארך-רוח (1868)
 • הו, חי תמיד, תמיד גוסס (1860)
 • לילה על פני הפריריות (1860)
 • מחשבה (1860)
 • התחנון האחרון (1868)
 • עת התבוננתי בחורש בחרשו (1871)

מתוך מצהרים ועד לילה מכוכב

 • אתה, גלגל-מרומים מכה בסנורים (1881)
 • אל קטר בחורף (1876)
 • הו, דרום מגניטי (1860)
 • מנהטא (1860)
 • שיר חידה (1881)
 • הה, דלויות, רתיעות ונסיגות זעופות (1865-66)
 • ארגו בארג, חיי המעפילים (1865)
 • עם חוף פוטומק הרחב (1876)
 • שעת-חצות צלולה (1881)

מתוך שירי פרידה

 • כשממשמשת השעה ובאה (1860)
 • שנות החדיש (1865)
 • מחשבות (1860)
 • שיר עם שקיעה (1860)
 • עת גם בשעריך, המות (1881)
 • ירושתי (1872)
 • מהורהרה ניבטת אל מתיה (1865)
 • עכשיו נגינת-הנעילה לחוף (1871)