רינר מריה רילקה / מבחר שירים

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Lib 201406 2735.jpg
Lib 201406 2736.jpg
Lib 201406 2737.jpg

רינר מריה רילקה

מבחר שירים

הסונטים אל אורפאוס

רקוויאם לידידה

אלגיות דואינו

מגרמנית: חנוך קלעי

"הדר" הוצאת ספרים בע"מ

תל-אביב / תשל"ו

Rainer Maria Rilke: Gedichte

Gedichte, Dies Sonnete an Orpheus, Requiem gur eine Freundin, Duineser Elegien

התוכן

Lib 201406 2738.jpg
בגן ערביים Lehnen im Abendgarten beide 7
לילת בשלמת גצי-כסף Die Nacht im Silberfunkelkleid 8
יש אדמה Manchmal da ist mir 9
סתו Herbst 10
שיר אהבה Liebeslied 11
טורסו קדום של אפולו Archäischer Torso Appollos 12
גשר קרוסל Pont du Carrousel 13
הילד Das Kind 14
נידח על הרי הלבב Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens 13
הו ארץ, לכד-הדמע Gieb mir, eh Erde, den reinen 16
כמעט כל הדברים לרגיש ירמוזו Es winkt zur Fühlung fast aus allen Dingen 17
לילת גדולה Die Grosse Nacht 18
המוות Der Tod 20
מות המשורר Der Tod des Dichters 21
מפנה Wendung 22
הסונטים אל אורפאוס. חלק ראשון א-כו 25
חלק שני, א-כט 53
הערות המשורר לסונטים 82
הערות המתרגם 83
מתוך מחזור הסונטים אל אורפאוס [א-ח] 85
רקויאם לידידה 95
אלגיות דואינו [א-י] 109
הערות המתרגם לאלגיות דואינו 151