שירי זמנים שונים

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Shireizmanim1.jpg
Shireizmanim2.jpg
Shireizmanim3.jpg
Shireizmanim4.jpg
Shireizmanim5.jpg
Shireizmanim6.jpg

רחל בוימוול


שירי זמנים שונים


1935-1978


מיידיש

בידי מתרגמים שונים


הביא לדפוס

שלמה אבן-שושן

©

By Hakibbutz Hameuchad 1 Publishing House Ltd. 1989 Printed in Israel

כל הזכויות שמורות

נדפס בישראל

סודר בדפוס יוסף מרטון, ירושלים - יידיש

סודר בדפוס חדקל - עברית

נדפס בדפוס חדקל בע"מ, תל-אביב


התוכן

מאת המחברת 5
משחקת אני
מחיה נפשות 8
פרח בגביע 10
אל תבוא אל דלתי 12
הן או לאו 14
תאומים 16
על החוף 18
שחרית נהדרת 20
אני אוהבת "קוקוריקו" 24
עט-נובע 26
"נר-קרח" 28
פס של פז 30
כאלה אנחנו 32
ליד העריסה 36
זה לא כבר נהייתי אמא 38
קֻביות 42
מכתב ישן 44
אני משחקת 46
עטלעכע ווערטער פון מחבר 6
שפיל איך
א מחיה 9
די בלום אין בעכערל 11
שטיי ניט ביי דער טיר 13
איך קען אלץ ניט באשליסן 15
א צוילינג אין וועגל 17
אויפן פליאזש 19
אין איינעם א שיינעם טאָג 21
כ'האָבליב ווען ס'קרייט דער האָן 25
די פולפעדער 27
אן אייזליכטל 29
דער גאלדענער זוים 31
אט אזעלכע זיינען מיר 33
ביים וויגל 37
כ'בין נאָך גאָר א יונגע מאמע 39
פון ציגעלעך 43
אן אלטער בריוו 45
שפּיל איך 47
החיים השניים
22 ביוני 52
בלדה על השִׁבֹּלת 54
אֶוָקוּאַצְיָה 56
הבלדה על הילד היהודי 58
למראה שן-ארי 62
שיר-ערש 64
כספית 66
חיוך 70
החיים השניים 72
זה כדאי! 74
חרוזים לבנים 78
הם נאנחים 82
המקום האהוב 84
לשונות 86
הַשָּׁפָה 88
אוַתר על שלי 90
אלי בשמים 92
הצפֹּרים מקבוץ אפיקים 98
מכתב אל אמא 102
מישיבה ועמידה 104
דאָס צווייטע לעבן
צוויי-און-צוואנציקסטער יוני, 41 53
א באלאדע וועגן א זאנג 55
עוואקואציע 57
באלאדע וועגן יידישן קינד 59
צו דעם פּוך-בלימל 63
וויגליד 65
קוועקזילבער 67
א שמייכל 71
דאס צווייטע לעבן 73
ס'איז ווערט! 75
וויַיסע פערזן 79
קומען זיך צונויף 83
דאס ליבסטע ארט 85
צינגער 87
די שפראך 89
זאל מיַינס איבערגיין 91
גאָטעניו ליבער 93
די פייגלען אין אפיקים 99
א בריוועלע דער מאמען 103
פון זיצן און שטיין 105


המתרגמים
מחיה נפשות תירגם שמעון הלקין 8
פרח בגביע תירגם חנניה רייכמן 10
אל תבוא אל דלתי תירגם חנניה רייכמן 12
הן או לָאו תירגם חנניה רייכמן 14
תאומים תירגם חנניה רייכמן 16
על החוף תירגם חנניה רייכמן 18
שחרית נהדרת תירגם חנניה רייכמן 20
אני אוהבת "קוקיריקו" תירגם חנניה רייכמן 24
עט נובע תירגם חנניה רייכמן 26
"נר-קרח" תירגם חנניה רייכמן 28
פס של פז תירגם חנניה רייכמן 30
כאלה אנחנו תירגם חנניה רייכמן 32
ליד העריסה תירגם חנניה רייכמן 36
זה לא כבר נהייתי אמא תירגם חנניה רייכמן 38
קֻביות תירגם שלמה שנהוד 42
מכתב ישן תירגם חנניה רייכמן 44
אני משחקת תירגם חנניה רייכמן 46
22 ביוני תירגם חנניה רייכמן 52
בלדה על השִׁבֹּלת תירגם אברהם שלונסקי 54
אֶוָקואציה תירגם חנניה רייכמן 56
הבלדה על הילד היהודי תירגם ק.א. ברתיני 58
למראה שן-ארי תירגם חנניה רייכמן 62
שיר-ערש תירגם אוריאל אופק 64
כספית תירגם חנניה רייכמן 66
חיוך תירגם חנניה רייכמן 70
החיים השניים תירגם שלמה אבן-שושן 72
זה כדאי תירגם שלמה שנהוד 74
חרוזים לבנים תירגם שמעון הלקין 78
הם נאנחים תירגם שמעון הלקין 82
המקום האהוב תירגם חנניה רייכמן 84
לשונות תירגם שלמה אבן-שושן 86
השפה תירגם שלמה אבן-שושן 88
אֲוַתֵּר על שלי תירגם חנניה רייכמן 90
אלי בשמים תירגם שמשון מלצר 92
הצפרים מקבוץ אפיקים תירגם בנימין טנא 98
מכתב אל אמא תירגם חנניה רייכמן 102
מישיבה ועמידה תירגם שמשון מלצר 104