שירי קאטולוס

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Poemsofcatullus-mosadbialik-cover.jpg
Poemsofcatullus-mosadbialik-title1.jpg
Poemsofcatullus-mosadbialik-title2.jpg


שירי קאטולוס


תרגמו מרומית והוסיפו מבוא, הערות ומפתחות

רחל בירנבאום

דוד וייסרט

C. Valerius Catullus

Carmina

E Latino in Hebraicum sermonem verterunt prolegomena adnotationes indicesque adiecerunt

Rachel Birnbaum

David Weisseri


מסת״ב 965-342-522-6 ISBN


כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק • ירושלים תשמ״ט

סודר בדפוס אל-אות בע״מ, אלקנה

נדפס בדפוס דף־נוי, ירושלים


Copyright by the Bialik Institute, Jerusalem 1989

Printed in Israel

התוכן

Poemsofcatullus-mosadbialik-contents.jpg
רשימת התמונות 7
מבוא 9
שירי קאטולוס 35
נספחים
(שירים 20, 19, 18) 181
מפתח המשקלים 183
כללי התעתיק בכתיב מלא 187
מפתח השמות 190
ביבליוגרפיה 205

קישורים לשירים

קישור לספר באתר "כותר".