שירת קוסובו

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Cosovo.JPG

שירת קוסובו / מבחר הבלדה הסרבית

תרגום ומבואות: אריה סתיו

הוצאת אריה ניר

2008

התוכן

פתח דבר 11
מבוא כללי 13
שער ראשון:
שִירִים לְלא עת – Neistorijski ciklus 53
1. וילה בונה עיר – Vila zida grad 60
2. האחים והאחות – Braća i sestra 62
3. השמש והירח מחזרים אחר עלמת חן – Sunce i mjesec prose djevojku 72
4. נס ניקולאי הקדוש – Sveti Nikola 76
5. הרועה שמכשפות טרפוהו – Izjeden ovčar 80
6. אלוהים אינו מניח חובות פתוחים – Bog nikom dužan ne ostaje 82
שער שני:
שִירִים בְטֶרֶם קְרָב – Pretkosovski ciklus 87
1. בניין רבניצה – Zidanje Ravanice 94
2. נישואי הקנייז' לזאר – Ženidba kneza Lazara 102
3. בניית הקרת סקדאר – Zidanje Skadra 114
שער שלישי:
שִירֵי קְרַב קֹוסֹובֹו – Kosovski ciklus 123
1. קללת הקנייז' (מקטע) – Kneževa kletva 134
2. סעודה בקרושבץ בטרם קרב – Kneževa večera 136
3. הצאר לזאר ורעייתו מיליצה – Car Lazar i carica Milica 140
4. שלושת בני החיל (מקטע) – Tri dobra junaka 154
5. הצאריצה מיליצה ווְלָדֶטה הווֹיבוֹדה – Carica Milica i Vladeta vojvoda 156
6. סטפן מוסיץ' – Musić Stevan 160
7. מותה של אם היוגוביצ'י – Smrt majke Jugovića 172
8. מילוש המפקד ואיבן קונסנצ'יץ' – Kosančić Ivan uhodi Turke 180
9. בתולת קוסובו – Kosovka devojka 184
10. נפילת ממלכת סרביה – Propast carstva srpskoga 194
11. מעשה הנס בראשו של לזאר – Obretenije glave kneza Lazara 200
שער רביעי:
עלִילֹות מַרְקֹו קְרַלְיֵבִיץ' – Pesme o Marku Kraljeviću 203
1. הבתולה שהערימה על מרקו – Djevojka nadmudrila Marka 218
2. הנסיך מרקו ואנדריאש אחיו – Marko Kraljević i brat mu Andrijaš 226
3. ביי קוסטדין וקרלייביץ' מרקו – Marko Kraljević i beg Kostadin 232
4. הווילה ומרקו קרלייביץ' – Marko Kraljević i vila 236
5. מרקו קרלייביץ' והנשר – Marko Kraljević i orao 246
6. מרקו שותה יין ברמדאן – Marko pije uz ramazan vino 252
7. חרישו של מרקו קרלייביץ' – Oranje Marka Kraljevića 260
8. נישואי מרקו קרלייביץ' – Ženidba Marka Kraljevića 264
9. מרקו צד עם הטורקים – Lov Markov sa Turcima 275
10. מרקו קרלייביץ' ושנים-עשר הערבים – Marko Kraljević i 12 Arapa 279
11. מרקו קרלייביץ' ומינה מקוסטור – Marko Kraljević i Mina od Kostura 282
12. מרקו קרלייביץ' ומוסא קסג'יה – Marko Kraljević i Musa Kesedžija 288
13. מרקו קרלייביץ' ובת האמיר – Arapskoga Marko Kraljević i kći kralja 298
4. מרקו מזהה את חרב אביו – Marko poznaje očinu sablju 301
15. מותו של מרקו קרלייביץ' – Smrt Kraljevića Marka 305
שער חמישי:
שִירִים תַחַת הָעֹל הַטּורְקִי – Pokosovski ciklus 311
1. רדול-ביי ומלך הבולגרים שישמן – Radul-begi Bugarski kralj Šišman 318
2. אשת חסן-אגא – Hasanaginica 330
3. מותו של פרייזדה הוויבודה – Smrt vojvode Prijezde 338
4. ינקו יורישיץ' – Jurišić Janko 342
שער שישי:
שִירַת הַהַיְדּוקִים – Hajdučke i uskočke pesme 347
1 וויאדין הזקן – Stari Vujadin 354
2. מותו של איבן איש סניה – Smrt Senjanina Iva 360
3. נובאק הישיש והקנייז' בוגוסב – Starina Novak i knez Bogosav 366
4. האחים – פרדרג וננאד – Predrag i Nenad 374
5. סטויאן ינקוביץ' בשבי – Ropstvo Janković Stojana 381
שער שביעי:
שִירֵי הַמֶרֶד – Pesme o oslobođenju Srbije i Crne Gore 387
1. ראשיתו של מרד הדהימי – Početak bune protiv dahija 394
2. הקרב בשדה מישאר – Boj na Mišaru 408
אחרית דבר 417
וֵיין ס. ווצ'יניץ' ותומס א. אֶמֶרט – קוסובו: מורשת קרב 419
נאדה מילושביץ'-דיורדייביץ' – השירה שבעל-פה 441
ביבליוגרפיה נבחרת 452

קישורים לשירים

קישור לספר באתר של אריה סתיו