היינריך היינה / מבחר שירים ומכתבים

מתוך poetrans
< היינריך היינה
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Heine-mivhar-shirim-vemichtavim01.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim02.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim03.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim04.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim05.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim06.jpg
Heine-mivhar-shirim-vemichtavim07.jpg

היינריך היינה

מבחר שירים ומכתבים


עברית: שלמה טנאי

פרקי ביוגרפיה מאת המתרגם

הוצאת ספרים רשפים


Heinrich Heine

Ausgewählte Gedichte Heine's Ins Hebräische übersetzt

Von Shlomo Tanny

mit biografischer Skizze und Vorwort vom Übersetzer

תש"ן - 1990

מסת"ב: 965-416-077-4

התוכן

המודגשים - פרקי ביוגרפיה מאת המתרגם

שמות היצירות שבסוגריים ניתנו על-ידי המתרגם

פתח דבר 7
חבלי נעורים 11
למען ההצלחה 11
אהבה נכזבת 12
[שיר קליל] 13
[בתיאטרון] 13
[מה עוד את רוצה] 14
[נחשים] 14
[אהבה ושנאה] 15
[סיפור ישן] 16
[אינך רואה דבר] 17
[מכאובי הגדולים] 17
ההד 18
לורלַי 19
דון רמירו 20
נדודים ושירים 27
הבריחה 27
הצהרה 28
[תפילה] 30
[לילה ויום] 30
[פרידה] 31
[על משכבי] 32
[בקשה] 33
[האושר] 33
בן אזרא 34
שלמה (קטע) 35
[תוגה] 35
הערצת נפוליון 36
הגרנדירים 37
אל פריז 39
אל אֱדום 40
הקדשה 41
יום האזכרה 42
בית החולים החדש לבני-ישראל בהמבורג 43
[על התנ"ך] 45
מתילדה 46
ויצליפוצלי 47
למען הרעבים 71
האורגים 72
חיי פריז 73
שיר השירים 74
על הגרמנים 76
התכנית להקמת מצבת-זכרון לגיתה 80
קשה להיות יהודי 80
דונה קלרה 84
[הורודיה] 88
מוש 94
פרח הלוטוס 97
מכתבים אל מוש 98
[נרות נשמה] 105
סוף הדרך 106
קטעים מן המכתבים 107
אנדרטה להיינה (קטעים) - ריכרד דהמל 117
ביאליק ואצ"ג מחזירים את הבן האובד 119
לוח תאריכים 121
רשימת מבחר התרגומים לעברית וביוגרפיות 123

התוכן בגרמנית

7 Vorwort
11 Jugend
11 Misserfolge
12 Enttäuschte Liebe
13 Leise zieht durch mein Gemüt
13 Hol' der Teufel deine Mutter
14 Du hast Diamanten und Perlen
14 Vergiftet sind meine Lieder
15 Sie haben mich gequält
16 Ein Jüngling liebt ein Mädchen
17 Sie haben heut' abend Gesellschaft
17 Aus meinen grossen Schmerzen
18 Bergstimme
19 Ich weiss nicht was soll es bedeuten
20 Don Ramiro
27 Wanderungen
27 Die Flucht
28 Erklärung
30 Du bist wie eine Blume
30 Der Tod, das ist die kühle Nacht
31 Warum sind denn die Rosen so blass
32 Wenn ich auf dem Lager liege
33 Wenn ich, beseligt von schönen Küssen
33 Das Glück ist eine leichte Dirne
34 Der Asra
35 Salomo (Fragment)
35 Ernst ist der Frühling
36 Napolrunverehrung
37 Die Grenadiere
39 Nach Paris
40 An Edom
41 Mit einem Exemplar des "Rabbi von Bacharach"
42 Gedächtnisfeier
43 Das neue israelitische Hospital zu Hamburg
45 Die Bibel
46 Mathilde
47 Vitzliputzli
71 Für die Hungernden
72 Die Weber
73 In Paris
74 Das Hohelied
76 Über die Deutsehen
80 Das projektierte Denkmal Goethes zu Frankfurt a.M.
81 Jüdische Leiden
84 Donna Clara
88 Herodias (Fragmente aus "Atta Troll")
94 Mouche
97 Lotosblume (An die Mouche)
98 Briefe an die Mouche
105 Wo wird einst des Wandermüden
106 Am Ende
107 Fragmente aus Heine's Briefen
117 Ein Heine-Denkmal - (Fragmente) - Richard Dehmel
119 Bialik und Grünberg über den verlorenen Sohn
121 Zeittafel
123 Hebräische Übersetzungen und Biographien