המיית ים

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Hemiyatyam01.jpg
Hemiyatyam02.jpg
Hemiyatyam03.jpg
Hemiyatyam04.jpg

זיוה שמיר

המיית ים


שירת האהבה האירופית והספרות העברית

בלוויית

תרגומים של סונטות אהבה שקספיריות, צרור מ"פרחי הרוע" של בודלר ומבחר משירי רמבו


הוצאת ספרא / הוצאת הקיבוץ המאוחד


Ziva Shamir

West Wind

Essays on Hebrew Love Verse and Western Literature

Translations of Shakespearean Sonnets and a Bunch of Baudelairean Fleurs du Mal

כל הזכויות שמורות, 2008

מסת"ב 003100049400 ISBN

דאנאקוד 31-4940

התוכן

(תרגומים בלבד, שמות השירים הוקלדו ישירות)

פתח דבר 7
ערשי רעננה
הערות על הספרות העברית ומסורת carpe diem של שירת האהבה האירופית
13
לאהובתו החומקנית / אנדרו מארוול 20 To His Coy Mistress
סונט 24 לאהובתו / פייר דה רונסאר 23 Quand vous serez bien vieille, au soir, a la chandelle
כי יאפיר ראשך / ויליאם באטלר ייטס 24 When You are Old
פיתויה של נערה פתיה
שירי מערכון ארוטיים של שקספיר ושל ביאליק
29
שירה של אופליה מתוך המלט / שקספיר 30 To-morrow is Saint Valentine's day
מילים, מילים, מילים
משקעים שקספיריים ביצירת ביאליק
46
הוא ארמון, הוא אריה, הוא המלך ליר! - שקספיר בראי שירת אלתרמן 85
עיני אהובתי אינן כשמש
הערות אחדות על הפנטמטר הימבי בתרגומי הסונטות של שקספיר
107
ל"ב סונטות אהבה מאת שקספיר
(ראו זיוה שמיר / תרגומים)
113
צרור מפרחי הרוע של בודלר 179
היסעור 180 L'Albatros
התעלות הנפש 182 Elevation
בת-השיר החולה 184 La Muse malade
האויב 186 L'Ennemi
האדם והים 188 L'Homme et la Mer
היופי 190 La Beaute
בת נפילים 192 La Geante
[אוהַב אותך] 194 [Je t'adore]
ממעמקים 196 De profundis clamavi
החתול 198 Le Chat
אחוז הדיבוק 200 Le Possédé
[ומה תאמרי הערב...] 202 [Que diras-tu ce soir]
הפכים 204 Réversibilité
תוגת הלבנה 206 Tristesses de la Lune
ספלין (עלי עיר ומלואה טבת מזעים פנים) 208 Spleen (Pluviôse, irrité contre la ville entière)
ספלין (בארץ הגשמים שליט אני ומלך) 210 Spleen (Je suis comme le roi d'un pays pluvieux)
ספלין (בעוד רקיע שח עלינו כשולי קדרה) 212 Spleen (Quand le ciel bas et lourd)
לעוברת אורח אלמונית 214 A une passante
[עודי זוכר] 216 [Je n'ai pas oublié]
שואה ושאייה 218 La Destruction
שתי האחיות הטובות 220 Les Deux Bonnes Soeurs
אלגוריה 222 Allégorie
מות האוהבים 224 La Mort des Amants
מות העניים 226 La Mort des Pauvres
על רקבובית פרחי הרוע
הערות אחדות על השפעת בודלר על השירה העברית החדשה שמביאליק ועד אלתרמן
228
ליל פריז / לאון ואלאד (תרגום פראפראזה) 241 Nuit de Paris / Léon Valade
נספח: שישה תרגומים משירי ארתור רמבו 245
Ma Bohème (הזיה) 246 Ma Bohème (Fantaisie)
על ערשו שבגיא 248 Le Dormeur du Val
אופליה 250 Ophélie
פולות הכינים 252 Les Chercheuses de poux
תנועות 254 Voyelles
תחושה 256 Sensation
מפתח 258