מיכאיל לרמונטוב / שירים

מתוך poetrans
< מיכאיל לרמונטוב
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

IMG 2830.jpg
IMG 2831.jpg
IMG 2832.jpg

מ. י. לרמונטוב / שירים

תירגם מרוסית: דב גפונוב

הוצאת הקיבוץ המאוחד

1989

התוכן

IMG 2833.jpg
IMG 2834.jpg
IMG 2835.jpg
IMG 2836.jpg
IMG 2837.jpg

(התוכן זהה כמעט כולו לתוכן הספר שירי מיכאיל לרמונטוב, הכולל גם את שמות השירים במקור. ישנם הבדלים קלים בסדר השירים, שמות כמה מהשירים שונים, וב"שירי מיכאיל לרמונטוב" מופיע שיר נוסף שלא מופיע כאן.)

מבוא מאת שלמה אבן-שושן 5
1828
הפיטן 29
1829
מונולוג 30
תפלה 31
מנגינה רוסית 32
בת הצרקסים 33
טענותיו של תרכי 34
בלדה 35
1830
קוקז 37
סער 38
לנ. פ. אי...בה 39
מנגינה יהודית 41
ערב אחר הגשם 42
אל קוקז 43
בקר בקוקז 44
(קטע) 46
אלגיה 49
1830, מאי, 16 לחדש 51
אל * * * (אל-נא תאמרי) 52
(נבואה) 53
שנת 1830, 15 ביולי 54
בשדרות 56
תשואות חן-חן! 60
קינת נוגן 61
האביון 63
30 ביולי - (פריז) שנת 1830 64
אביב 66
* * * (כשאליך את שמעי) 67
קברו של לוחם 68
בלדה 69
אל * * * (בפרש רעך) 71
1831
1831, ינואר 72
* * * (אנא זכרני) 73
יוני, 1831, 11 לחדש 74
רומנס אל אי' 85
אל * * * (גזר עליון עלינו) 86
מאויים 88
הלנה הקדושה 89
ראש-הכת 90
כוס החיים 93
אל ל' 94
אל נ' אי'... 95
ספטמבר, 28 בו 97
* * * יפים אתם, נירי ארצי) 99
* * * (הסער עז) 100
השמים וצבאם 101
* * * (לו דן אותנו) 102
שר-אלה 103
סטנצות 104
* * * (אים הוא הגורל) 107
* * * (בשביל שחקים) 109
* * * (יגיע יום) 110
אל ד' 112
קטע 113
* * * (לא אהבך עוד) 115
כוכב 116
חקוי לבירון 117
זמר 118
משתה אשמדאי 119
על תמונה מאת רמברנדט 122
אל * * * (הו רב עם בלע להשלים) 123
ביתי 124
סטנצות 125
הזרם 126
אל * * * (לא את שאשמת) 127
לילה 128
* * * (יטפול עון) 129
תהלה 130
פזמון רוסי 131
שמים וארץ 132
מתוך אנדרה שניי 133
שטני 134
1832
* * * (רכסי הכחול) 136
פרדה 138
שמש 140
* * * (בלבבי לא צוד נותרת) 141
(לתוך האלבום של נ.פ. איבנובה) 142
* * * (גהר אלי) 143
* * * (כבאור בליל כוכב-הקלע) 145
אל * * * (לא אתבזה עוד) 156
* * * (אינני בירון) 148
רומנס 149
אל * * * (אל-נא תהי לשוא תובעת) 150
* * * (אחפץ לחיות) 151
בקשה 152
שני ענקים 153
אל * * * (שלום! לא פגישות עוד) 154
* * * (לכם הדין ולי הטפש) 155
* * * (על מה לחיות?) 156
המפרש 158
בלדה 159
קנה הגמא 161
1833-1834
* * * (בחדי דרבן-הכסף) 163
* * * (כשמונד מבכי ואהב) 164
* * * (בלוית כוכבי אורה) 165
תפלתו של יונקר 166
1836
מנגינה עברית 167
כתבת באלבום 168
1837
בורודינו 169
מות המשורר 173
לולב פלשת 176
האסיר 178
* * * (נפרדנו כבר) 179
* * * (כשקמה זהבה) 180
* * * (מעתידי אחיל בערג) 181
* * * (חלילה לי מלהביא) 182
* * * (כמבטך בשמי הנגה) 183
* * * (אל תלעגי) 184
פגיוני 185
* * * (במהרי הרחק צפונה) 186
1838
הגות 188
משורר 190
1839
שלשה דקלים 192
תפלתי 195
1840
* * * (כשאופף אותי) 196
משמים ועצוב 198
שיר-ערש קזקי 199
* * * (יש ניב שכמוהו) 201
האביר השבוי 202
על שום מה 203
תודה 204
לא' או' סמירנובה 205
* * * (אטשך נא, רוסיה) 206
צואה 207
ולריק 209
1841
מולדתי 218
הסכם 220
* * * (לא, אין זו את) 221
הצור 222
הריב 223
תמר 337
* * * (לבדד יצאתי אל הדרך) 339
נביא 230
הערות 231