עלים נושרים

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Noshrim1.jpg
Noshrim2.jpg
Noshrim3.jpg
Noshrim4.jpg
Noshrim5.jpg
Noshrim6.jpg
Noshrim7.jpg
Noshrim8.jpg

נושרים עלים

מבחר משירת יידיש

ליקט ותרגם: משה פלדמן

טרקלין


ההוצאה נענתה לבקשת המתרגם לחרוג במקומות מסוימים מן הכתיב המקובל והניקוד התקני, כדי לשמור על המצלול הלשוני


מסת"ב: 965-411-712-6 :ISBN


כל הזכויות שמורות

תשס"ה

2004

תל-אביב, רח' בר-כוכבא 29 טל': 5283648

נסדר: "סדר צלם בע"מ" ת"א

דפוס: בני שאול

התוכן

א. אויערבאך
מלים 13
העץ 14
שכם איכרים 15
השלישי 16
עלים צהובים 18
שיכור 19
ל. אליצקי
תפילה 21
המציאות והחלום של חוטב העצים 22
מהטמה גנדי 23
המוזיקנט והחירש 25
בלדה על הפרטיזן במסולים 26
זעליק אקסעלראד
אל הכדית שלי 28
מכתבים 29
י.ח. בילעצקי
אמונה בשיר 31
חסר מנוחה 33
פילוסוף קנט 35
כל העננים עזבו 36
נחלתי 39
כנר, בוא 40
חיה'לה גראבער
יונותי השתיים 44
ב. דימאנטשטיין
אם האדם כבר אלוהי 45
סומא 46
שונא אני אותך, ניטשה 47
דוד האפשטיין
בערבי חורף א. 48
בערבי חורף ב. 49
ביער 51
קיסם קטן 52
ערב 53
מ. ל. האלפערן
שקיעה על עצים 54
שמלה מקטיפה 55
הבלדה על משה קרמגולד 57
הפילוסוף עם החלה 60
בעולם 63
גיסות 64
נשים 66
הולך אני ככה 67
פערל האלטער
כשתמה הדרך 69
תהיי קמעה שקטה 70
בניגוני 71
לקראת הליל 72
בחורשה בכפר גלעדי 73
פרחים ודבורים 74
שמואל האלקין
לכל גרגיר של חול 75
עורבים שחורים 76
הולך אני... 77
טיפת הטל 78
ז. ווינפער
חלל 79
מהפואמה "אינטימה" 80
זעם 81
שקט! שקט! 82
שחר 83
תשוקה 84
העזים רעבות 85
חיים זעלצער
הראה לי כף ידך 86
שיבערו דמעותיך 87
העז הפרועה 89
החלמאים תופסים את הרוח 91
יהואש
אני לבדי 93
משתרעים צללים שקטים 94
פרח לילה 95
בגלישה 96
אימים 98
תהיה לנו עין 100
איזי כאריק
רוחות בשמיים 101
בהכנעה 102
היום, פתאום 103
לברוח? 104
ש.י. לאנדינסקי
הרוח 105
על חוף תל אביב 106
לאט נעים... 108
ב. לאפין
צלילים 110
הרב חובל 111
פרחים 112
רמברנדט 113
בראי 114
ה. לייוויק
אי-רחוק 115
עץ התפוח מספר 116
שיר על עצמי 119
שניים 121
עת ראשי 123
שיר אודות חמישה כלבים 124
העורב של אדגר אלן פאו 126
הטבע 129
בלדה על האסיר 132
תני ראשך... 134
כי טוב 135
בחשיכה 136
שתהיה החדווה מלאה 137
בלדה 138
אברהם ליעסין
שלג 140
המולדת הישנה 141
החנווני 142
קאדיע מאלאדאבסקי
פאיסג' 147
אצל איש דל ואביון 148
התוכי שלי 150
מעשה שהיה 152
כה הרבה יהיה לי לספר 154
מלונות בפריס 156
א. מאנגער
צללים 158
אישה נמלטת 159
פריפריה 160
הנני הנביא... 161
שיר הרים 163
חתימה 165
פרץ מארקיש
השושנה 166
שבר-לב... 168
שמיים וארץ 169
שברים 170
מאחורי ההרים 171
ש. מיכאלס -- נר תמיד על יד הארון 172
מ. סאקציער
הקונצרט האחרון של הכנר-המכשף פינקה 173
הליל הריח בכישוף 177
אברהם סוצקעווער
יומן השלג 179
שירת ים 180
הכלה של הרעם 181
ספינת הציפורים 183
אהבה 185
י.י. סיגאל
בחור כפרי 186
זריעה 187
לאן? 188
תם... 189
שיר ערב 191
משה עטינגער
על פרשת דרכים 192
משורר שיכור 193
העצים והציפורים 194
ציפורים על חלוני 196
נושרים עלים 197
ריקודה פאטאש
העין של היום 198
חד-גדיא 199
דממה 201
מתגעגעת אליך, שלג 202
פעסיע פאמעראנץ-האניגבוים
הירח שנתי קיצץ 203
קרבה 204
גשם 205
גלגולו של ניגון 206
י. פאפיערניקאוו
בכי של עיוור 207
שעון 208
לרוח על הגג 209
עופר 211
ביער 212
שרה פעל-יעלין
לו פעם פרפר הייתי 213
ילד על שפת-ים 214
עומד אשוח ביער 215
מיתר נקרע... 216
איציק פעפער
בימים כאלו 217
בכל יום, בכל בוקר 218
על שדות 219
שירים על גדרים 221
תחנות עזובות 222
יעקב פרידמאן
לקורא שאינו קורא שירים 223
אלוהים כבר הפסיק לדבר 224
בודד 226
אהרון צייטלין
נמל בערביים 228
רכבות בלילה 229
הזקן הר גינתר 230
נערת רחוב 232
במות האחות 233
פסטורל 234
רחל קארן
אטיוד סתיו 236
בליל קיץ 237
משחק עננים 239
לייב קוויטקא
יום וליל 242
היום נהיה אפל יותר 243
הערסילה 244
מוות ברוסיה 245
ניגון ישן 246
משה קולבאק
אביבי 249
הרועה הנעלם 250
לנצח, נצח 251
בדרך 252
אהרון קושניראוו
אולי לא... 253
קירות 254
הזכרה 256
מלך ראוויטש
מ. ר. א. 257
על יד הראי 259
רגע 261
ערב סתיו מאוחר על יד החלון 263
א, אחות טובה 265
אפרים רויטמאן
ראה נא 267
העץ החכם 268
פרחים על השולחן 269
שיר מרחקים 270
לזכרו של ארסמוס 272
י.צ. שארגעל
אילן בוכה 273
שלווה 275
על שפת הים 276
י. י. שווארץ
בדרך 277
בגורן 278
עיניים 279
מיראז' 280
מארק שווייד
נקמה 281
בחיק 282
פירמידת השמש 283
בערבה 284
הצורף קודח 285
משה שולשטיין
צליל מיוחד 286
בנפול עץ ביער 287
גל נמלט 288
עינייך 289
פייסז' גרמני 290
השעון והזמן 291
רקס 293
בלילה כשהכל וכולם נחים 294
החזירו את השמש 295
אריה שמרי
הנה הֵנָה באתי 298
תודה לאדמה 299
קונכיה על שפת ים 300
טיפות ראשונות 301
בגשם הפורח 303