עלי עשב / מהדורה מורחבת

מתוך poetrans
< עלי עשב
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Essev 1984 0.jpg
Essev 1984 1.jpg

וולט ויטמן

עֲלֵי עֵשֶׂב

לקט ותרגם [ואף הוסיף הערות]

שמעון הלקין

ספרית פועלים * הוצאת הקבוץ המאוחד

בספר זה נוספו ללקט הקודם 51 שירים, כ-80 עמודי שיר. שירים אלה שולבו כאן כסדרם במקור.

תל-אביב 1952 / המהדורה הנוכחית צולמה מן המהדורה הראשונה והורחבה בדפוס הדקל, תל-אביב 1984

התוכן

Essev 1984 toc 1.jpg
Essev 1984 toc 2.jpg
Essev 1984 toc 3.jpg
Essev 1984 toc 4.jpg
Essev 1984 toc 5.jpg
Essev 1984 toc 6.jpg
Essev 1984 toc 7.jpg

נ.ב. למהדורה החדשה

הקדשות

 • את שהוא לעצמו אני שר (1867)
 • עת דומם בהרהורים שקעתי (1871)
 • באניות מלאות-תאים (1871)
 • לארצות נכר (1860)
 • אל ההיסטוריון (1860)
 • לך אתה, משא-הנפש הנושן (1871)
 • לו אני שר (1871)
 • בקראי את הספר (1867)
 • כשהתחלתי במחקרי (1867)
 • ראשונים (1860)
 • אל ארצות-הברית (1860)
 • למסעים על פני ארצות-הברית (1860)
 • אל זמרת אחת (1860)
 • ללא רגשה בי (1860)
 • ידענות (1860)
 • האניה שמפליגה (1865)
 • אני שומע את אמריקה מזמרת (1860)
 • איזהו מקום נצור (1860)
 • אל תנעלנה דלתותיכן (1865)
 • פיטנים עתידים לבוא (1860)
 • אליך (1860)
 • אתה, הקורא (1881)

יוצא מני פומנוק (1860)

שירת עצמי (1855)

מתוך 'בני אדם'

 • לגן-לעולם עולה מחדש (1860)
 • מתוך נהרות-דוי חסומים (1860)
 • את הגוף החשמלי אשירה (1855)
 • אשה לי מחכה (1856)
 • הו, חיות נובעת מאליה (1856)
 • שעה אחת לשגעון ולחדוה (1860)
 • מתוך האוקינוס הנגלל, מתוך ההמון (1865)
 • אנו השנים, כל כמה שנפתינו בשוא (1860) (We Two, How Long We Were Fooled)
 • אני הכואב כאב אהבה נכספת (1860)
 • דרך עיר רבתי עם עברתי פעם (1860)
 • שמעתי אתכם, חלילי-העוגב, חגיגיים וערבים (1861)
 • שם פני למערב מעם חופי קליפורניה (1860)
 • כאדם הראשון משכים עם בוקר (1860)

קנה בֹּשׂם

 • במשעולים לא דרכה בהם רגל (1860)
 • עשבת-חזי המבושמת (1860)
 • היה מי שתהיה, האוחז אותי עכשיו ביד (1860)
 • למענך, הו דימוקרטיה (1860)
 • את אלה אני, השר באביב (1860)
 • לא רק עת יגועש חזי כלוא בצלעותיו (1860)
 • על הספק האיום שבמראית-העין (1860)
 • יסוד כל המיטפיסיקה (1871)
 • רושמי רשומות בדורות יבואו (1860)
 • כששמעתי לעת רדת היום (1860)
 • האתה הוא האיש החדש, הנמשך אלי? (1860)
 • שרשים ועלים כשלעצמם בלבד הם אלה (1860)
 • לא שרב ישתלהב ויאכל (1860)
 • פכו, נטפים (1860)
 • עיר הוללויות (1860)
 • הנה פנים אלה השחרחרים (1860)
 • ראיתי בלואיזיאנה אלון-חיות צומח (1860)
 • לאחד זר (1860)
 • ברגע זה, עורג מהורהר ויושב לבדי (1860)
 • שמעתי, מקטרגים אותי (1860)
 • חוצה תוך עשב-הפריריה (1860)
 • כשאני מעין בתהילה, כבשוה גבורים (1860)
 • אנו שני נערים יחדו דבוקים (1860)
 • הבטחה לקליפורניה (1860)
 • הנה הרפים בעלים אשר לי (1860)
 • לא מכונה חוסכת-עבודה (1860)
 • הצצת העין (1860)
 • עלה ליד שלובה ביד (1860)
 • האדמה, בבואתי (1860)
 • חלום חלמתי (1860)
 • לרשום מה, אתה סבור, לוקח אני את עטי ביד? (1860)
 • למזרח ולמערב (1860)
 • יש ובמחיצתו של מי אהוב עלי (1860)
 • לנער בן-המערב (1860)
 • נעגן בחזקה עדי עד (1860)
 • בתוך ההמון (1860)
 • הו, אתה אשר לעתים קרובות דומם אבוא (1860)
 • צל דמותי זה (1860)
 • מלא חיים כעת (1860)

(Salut au Monde (1856

שירת הדרך הרחבה (1856)

במעברה אל ברוקלין (1856)

שירת העונה (1855)

שירת השמחות (1860)

שירת הגרזן (1856)

שירה למשלחי-היד (1855)

שירת האדמה המתגלגלת

מתוך 'צפרי-נוד'

 • חלוצים! הו, חלוצים! (1865)
 • אליך (1856)
 • צרפת - שנת 18 לארצות-הברית אלה (1860)

מתוך 'סחף-הים'

 • מתוך הערש, עד אין קץ תנוע (1859)
 • עת בשפל חסרתי והלכתי (1860)
 • אל אנית-מלחמה בעלת-כנפים (1876)
 • על החוף בלילה (1871)
 • העולם תחת מי-המלח (1860)

מתוך 'בצד-הדרך'

 • אירופה - שנות 72 ו-73 לארצות-הברית אלה (1850)
 • ראי של יד (1860)
 • עת הקשבתי לתוכן המלומד (1865)
 • שלמויות (1860)
 • לנשיא-המדינה (1860)
 • אני יושב ומביט (1860)
 • לנותנים עשירים (1860)
 • אהבי נשרים (1880)
 • בנדודי מחשבתי (1881)
 • תמונה במשק (1865)
 • פליאת ילד (1865)
 • הרץ (1867)
 • נשים יפות (1860)
 • אם ותינוק (1865)
 • רעיון (1860)
 • לזקנה (1860)

מתוך 'תפף התופים'

 • אלף שמונה מאות ששים ואחת (1861)
 • הכו, הכו, התופים (1861)
 • עלו, הו ימים, ממעמקיכם אין-חקר (1865)
 • חניה בצלע הר (1865)
 • בחניה, לאור הלהבה המתעותת (1865)
 • משמר מוזר שמרתי לילה אחד בשדה-הקרב (1865)
 • מהלך בטורים נרדפים על צואר (1865)
 • שנה שרעדה, התמוטטה תחתי (1865)
 • חובש-הפצעים (1865)
 • זמן רב, זמן אב מדי, אמריקה (1865)
 • תנו לי את השמש המזהיר, הדמום (1865)
 • השפל לראות, ירח מלא זיו (1865)
 • פיוס (1865-66)
 • בשכבי וראשי בחיקך, רעי (1865-66)
 • ללובש בגדי-אזרח (1865)
 • אל האדמה התפוחה, עליה דרכו (1865-66)

מתוך 'זכרונות לנשיא לינקולן'

 • עת הלילך באחרונה תוך החצר פרח (1865-66)
 • הו, קברניט! קברניטי! (1865)
 • זה העפר היה פעם האיש (1871)
 • עם חוף אונטריו הכחול (1856)
 • מהפכי-כיוון (1856)

מתוך 'שלוליות סתו'

 • כמסקנה וכו' (1881)
 • היה היה ילד יוצא לדרכו יום יום (1865-66)
 • בית-המתים בכרך (1867)
 • אל מהפכן אירופי בתבוסתו (1856)
 • הזמרת בבית-הסוהר (1869)
 • סלסול-זמר לעת-הלילך (1870)
 • לזונה אחת מרבות (1860)
 • נסים (1856)
 • מה אני סוף סוף (1860)
 • יהללו אחרים מה שיהללו (1865)
 • הלפיד (1865)
 • הו, כוכב צרפת (1870-71)
 • מאלף הפרים (1874)
 • מחשבת זקן על בית-הספר (1874)

בואכה הדו (1868)

מתוך 'לחשי המות העילאי'

 • הכעת תעוזי, הנשמה (1868)
 • לחשי המות העילאי (1868)
 • על אודות האיש, יומם ולילה אוהבנו (1871)
 • עדין, עדין, שעות שחוחות (1860)
 • בטחונות (1856)
 • איזוהי אניה נבוכה בים (1860)
 • עכביש חדל-קול, ארך-רוח (1868)
 • הו, חי תמיד, תמיד גוסס (1860)
 • לילה על פני הפריריות (1860)
 • מחשבה (1860)
 • התחנון האחרון (1868)
 • עת התבוננתי בחורש בחרשו (1871)

מתוך 'מצהרים ועד לילה מכוכב'

 • אתה, גלגל-מרומים מכה בסנורים (1881)
 • החצוצרן המסתורי (1872)
 • אל קטר בחורף (1876)
 • הו, דרום מגניטי (1860)
 • מנהטא (1860)
 • שיר חידה (1881)
 • הה, דלויות, רתיעות ונסיגות זעופות (1865-66)
 • ארגו בארג, חיי המעפילים (1865)
 • עם חוף פוטומק הרחב (1876)
 • שעת-חצות צלולה (1881)

מתוך 'שירי פרידה'

 • כשממשמשת השעה ובאה (1860)
 • שנות החדיש (1865)
 • מחשבות (1860)
 • שיר עם שקיעה (1860)
 • עת גם בשעריך, המות (1881)
 • ירושתי (1872)
 • מהורהרה ניבטת אל מתיה (1865)
 • עכשיו נגינת-הנעילה לחוף (1871)
 • שלום! (1860)

מתוך 'נספח ראשון: חולות בגיל שבעים'

 • מנהטא (1888)
 • פומנוק (1888)
 • בקצה מונטוק (1888)
 • לאלה שנכשלו (1888)
 • החיילים האמיצים ביותר (1888)
 • בשבתי כותב כאן (1888)
 • הקנרית שלי (1888)
 • חיקורים לשנתי השבעים (1888)
 • שן-הארי הראשונה (1888)
 • זכרונות (1888)
 • היום לך ובך (1888)
 • אחרי היעלם סנוורי היום (1888)
 • בשפתים ניחרות גאות-חוסן, הו ים! (1883)
 • מאותו גרון צוהל שלך (1884)
 • המשכיות (1888)
 • תודה לעת זקנה (1888)
 • קול הגשם (1885)
 • עוד מעט וסיכול החורף פה יהיה (1888)
 • לקחים עזים יותר (1888)
 • שקיעה בפרריה (1888)
 • דמדומי ערב (1887)
 • אתם עלים משלי מתמהמהים קלושים (1887)
 • אחרי סעודת הערב והשיחה (1887)

מתוך 'נספח שני: צאתך לשלום, חמדת הזותי'

 • הפליגי לבלי שוב, דמות יכטה (1891)
 • טיפות אחרונות מתמהמהות (1891)
 • חזונות-בדים (1891)
 • הזר החווריין (1891)
 • יום שנגמר
 • ספינת הזקנה ושל המוות הנוכל (1890)
 • לשנה הממשמשת ובאה (1889)
 • כתב-הסתרים של שקספיר-ביקון (1891)
 • הרבה, הרבה לאחר מכאן (1891)
 • אל משב-הרוח של השקיעה (1890)
 • זמירות ישנות (1891)
 • קולות החורף (1891)
 • כשבא המשורר המבוגר (1891)
 • קול ממוות (1891)
 • שיעור פרסי (1891)
 • הבלתי-מובע (1890)
 • שגיא הוא הנראה (1891)
 • צאתך לשלום, חמדת הזותי! (1891)

הערות