פריחות לכתי

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

השער

Prihot cover.jpg
Prihot01.jpg
Prihot02.jpg
Prihot03.jpg
Prihot04.jpg
Prihot05.jpg
Prihot06.jpg
Prihot07.jpg
Prihot08.jpg
Prihot09.jpg

אמילי דיקינסון

פריחות לכתי

תרגמה מאנגלית והוסיפה אחרית דבר: אליעזרה איג-זקוב

הוצאת קשב לשירה

Emily Dickinson

MY DEPARTING BLOSSOMS

SELECT POEMS

Translated with and Afterword by Eliezra Eig-Zakov

מהדורה מחודשת ומורחבת

מסת"ב: 978-965-531-223-2 :ISBN

נדפס בישראל תשע"ח • 2018 Printed in Israel

התוכן

(המספרים לפי שיטת Thomas H. Johnson)

בים זה, המֻפלא [14] 7
לי באביב צפור [5] 8
הבקרים נוחים יותר [12] 10
העַרְבָּז טווה גדיליו [18] 11
זה כל אשר אביא היום [26] 12
בבקרים כאלה - נפרדנו [27] 13
סחופה! סירה קטנה סחופה! [30] 14
זה לא הפתיעני [39] 15
עת אמנה הזרעים [40] 16
דבר-מה שוקט מן השֵּׁנָה [45] 17
נדרי אשמֹר. [46] 18
לב! נשכח אותו! [47] 19
ושוב, יונתי הנבוכה עתה [48] 20
כה רב אבד לי אך פַּעֲמַיִם [49] 21
עוד לא סִפרתי לגני [50] 22
הֲטָבְעָה סירתי בים [52] 23
נלקחה מאדם - הבֹּקר [53] 24
אם אמות [54] 25
מֻשהה עד שחדלה לדעת [58] 26
ההצלחה תמתק מכל [67] 27
בַּעֲקֵב צרתי, משתופפת [69] 28
מעודי לא שמעתי "המלטי" [77] 29
עולָה שמימה! [79] 30
חַיֵּינוּ כבני שְׁוַיְץ [180] 32
לב, לא כבד כלבי [83] 33
כה צנועה כשגִליתיה! [91] 34
רוממות אחת שהויה לַכֹּל [98] 35
חדשות הָרַגְלַיִם שבגני מהלכות [99] 36
לי מלך יש, אלמות שפתיו [103] 37
סירה קטנה - קטנה כל-כך [107] 38
בַּאֲשֶׁר לא יחריד פעמון הבֹּקר [112] 39
מנת לילנו לשאת [113] 40
איזה פֻּנדק הוא [115] 41
הבא לי השקיעה בגביע [128] 42
אולי תרצה לקנות לך פרח [134] 44
נפשי, השוב תוטלי מנגד? [139] 45
נשאה בַּחֹלִי עד הכחילו [144] 46
בלילה זה, או שכזה [146] 47
היא מתה - כך ארע מותה. [150] 49
אך אבדתי כשנושעתי! [160] 50
צבי שנפצע - מגביה קפֹץ [165] 51
יצור מֹכִי, ללא רגלים [173] 52
אם נגזר שלא אהיה [182] 53
מה הרבו למעֹד כפות שפלות אלה [187] 54
שני שַׂחְיָנִים על הקורה [201] 55
בוא לאטך - עדן! [211] 56
טעמתי לִיקֶר לא בֻּשַּׁל [214] 57
ספונים בבהט חדריהם [216, גרסת 1859] 58
ספונים בבהט חדריהם [216, גרסת 1861] 59
אם יכשילך - הים [226] 60
מְסַנְוֶרֶת זהב וְכָבָה בְּשָׁנִי [228] 61
האל מתיר למלאכים חרוצים [231] 62
"שמים" - הם כל שלא אשיג! [239] 63
אֹהב מראה של יסורים [241] 64
החזקתי אבן-חן בכף [245] 65
לילות פרא - לילות פרא! [249] 66
"תִּקְוָה" היא היצור בנוצות [254] 67
יש קרן-אור אלכסונית [258] 68
ליל מנוחה! מי כִּבָּה הנר? [259] 69
אהיה שונה! אהיה אחרת! [268] 70
מה חגיגי הוא - כך אמרתי [271] 71
ואם "לא אחכה!" אמר [277] 72
ידיד-של-צל - לימי שרב [278] 73
חשתי לויה, בתוך מֹחי [280] 74
אני אף אחד! מי אתה? [288] 75
לבדי לא אוכל להיות [298] 76
הנפש בוררת חברתה [303] 77
שמעו איך זרחה השמש [318] 78
עִסת זכוכית נלוש [320] 79
צדקה לדל כמו שאלתי [323] 80
יש השומרים שבת בכנסיה [324] 81
אנקור ירד בשביל [328] 82
לא המיתה תפגע כל-כך [335] 83
ידעתי: הוא קַיָּם. [338] 84
אחרי כאב עז, תחושה רשמית שורה [341] 85
כך בו זכיתי [359] 86
עליתי שמימה [374] 87
מָוֶת ארע, בבית ממול [389] 88
אורח בִּרְקַב קרקע [391] 90
שוקדת - גזר-דיני קראתי [412] 91
הלבנה רחוקה מהים [429] 92
הרוח נקש - כאיש יגע [436] 93
זה מכתבי אל העולם [441] 94
למען היֹפי מַתִּי - אך [449] 95
שמעתי זבוב - בעת מותי [465] 96
מה לי - ולפנינים [466] 97
לא היה זה מָוֶת, כי עמדתי [510] 98
אם לעת סתו תבוא, אשליך [511] 100
שלי - בזכות הבחירה הצחֹרה! [528] 101
הלב - מבקש תענוג [536] 102
נטלתי כֹּחי בידי [540] 103
ראיתי עין גוועת [547] 104
ישנה בושה באצילות [551] 105
נתתי לו עצמי [580] 106
שנים ביתי נטשתי [609] 107
הידד - כבר חלפה הסערה [619] 109
ארצות הים אינן שונות [620] 110
לא בקשתי דבר אחר [621] 111
רחב המֹח מהרקיע [632] 112
הותרת לי — אדון [644] 113
בכאב - ישנו יסוד של ריק [650] 114
אֶשְׁכֹּן בבית האפשרות [657] 115
מכל הנפש הברואה [664] 116
הנפש לעצמה [683] 117
הנִצחון אחר [690] 118
שקעה - שקעה השמש - אך [692] 119
פרסום ספרים - מכירה פֻּמבית [709] 120
כי לא יכלתי לעצֹר [712] 121
תהִלת-עצמי, אם אצדיק [713] 123
בת-יום - פשטה בגדיה [716] 124
טובל הנצח - מאחורי [721] 125
טלטל - טלטול [723] 126
הלבנה היתה סנטר זהב [737] 127
רבות חשבתי בא שלום [739] 128
נֹחַם - הוא זכרון - נֵעוֹר [744] 129
ערכי - כל שבו אטיל ספק [751] 130
חיי נִצבו - רובה טעון [754] 131
במצר מעלות הסבל [792] 133
טִפה נשרה על עץ התפוח [794] 134
אור קים באביב [812] 135
בקדֻשת נִשואין נמסרת לךָ [817] 136
הרוח החל לטלטל את העשב [824, גרסה שנייה, 1864] 137
מלוח ללוח פסעתי [875] 138
רגלו נעולה במלמלה [916] 139
אם לב יחיד אעצֹר משבר [919] 140
דלת נפתחה לרחוב [953] 141
הַמָּוֶת הוא דו-שיח [976] 142
שָׁנִי - אפנתי פעמים [980] 143
ברנש צר-גו בתוף העשב [986] 144
פתח מכלאות, הו, מָוֶת [1065] 146
שם קֹדש - לי נִתן! [1072] 147
השפיל הרקיע - זדונים העבים. [1075] 148
ההמֻלה בבית [1078] 149
בהתעלות על הגורל [1081] 150
לילה האחרון [1100] 151
שר הצרצר [1104] 153
אמרו אמת אך בעקלתון [1129] 154
לאחר צאת החמה [1148] 155
רחובות דממה גדולים יובילו [1159] 156
חיינו כה שופעי גדֻלה. [1162] 157
כשקִויתי פחדתי [1181] 158
רעים - שמחה או כאב? [1199] 159
מעשה מתדפק על הרהור [1216] 160
כטור קרונות על פס פלוסין [1224] 161
לב עם - תחִלה תותח [1226] 162
צִפור עוטרת נצחון שלא אדע כמותה [1265] 163
אחר הקיץ פרידתו [1276] 164
אשר חשבנו כי נעשה [1293] 165
מָוֶת אורב אינו קטלן [1296] 166
לא באלה ולא באבן [1304] 167
אנחת צפרדע מתמשכת [1359] 168
נשמע כאִלו רצים הרחובות [1397] 169
שביל הולך-נמוג [1463] 170
צח ממקטרת אינדינָית [1482] 171
אויבי הולך ומזדקן [1509] 172
מה טוב לאבן הפעוטה [1510] 173
לא מוחשי כמו היגון [1540] 174
עבֹר אל מפגשי אורך [1564] 175
למזרח הבוהק דאתה [1573] 176
פרדה מעולם שידענו [ 1603] 177
ריקה כֻּלָּהּ, מנוחה כֻּלָּהּ [1606] 178
בְּכַוֶּרֶת זו קטנה [1607] 179
נדמה ללא כל הפתעה [1624] 180
כתב-יֻחסין של דבש [1627, גרסה שנייה, 1884] 181
נדירות בנשמה [1680] 182
המות כחרק הוא [1716] 183
טביעה אינה שוברת לב [1718] 184
אם יוסר אי-פעם מראשי המכסה [1727] 185
פעמַים ננעלו חיי [1732] 186
אליזיום רחוק כרחוק [1760] 187
על המבחר והתרגום 189