פרנצ'סקו פטררקא / מבחר שירים

מתוך poetrans
< פרנצ'סקו פטררקא
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

YW 3964.jpg
YW 3965.jpg
YW 3966.jpg

פרנצ'סקו פטררקא

א. מבחר שירים / מאיטלקית לאה גולדברג

ב. חייו ותקופתו / מסה מאת לאה גולדברג

ספרית פועלים / ספרי מופת / הוצאת הקבוץ הארצי השומר הצעיר, מרחביה

1953

התוכן

YW 3967.jpg

(הערה: כל השירים נכללו גם בקולות רחוקים וקרובים)

מבחר שירים:
י"ב סונטות על חיי הגבירה לאורה 9
א ברוכים היום, החֹדש, השנה, / גם העונה, הזמן, שעה ורגע
ב כי יניחני הגורל ללכת / (אם מסבלי הרב אמצא מגן)
ג אם אין זו אהבה, מה זאת ארגיש עתה? / אם אהבה היא זאת, מה היא ומה פִּשרה?
ד אין בלבי שלום, אך אין לבי נלחם, / בי פחד גם תקוה, בי כפור וגם שלהבת,
ה בודד, הוגה, מה מאד ארחיק לשוח / בשדות שממה, כבד-צעד ויגע,
ו כל כך יגעתי ממשא נושן / של שגיונות עוונותי בחלד,
ז כבדת-שכחה אֳנִיָּתִי מפלגת / בים אכזר בחֹשך ליל סתוי,
ח שוררתי ועכשָו בוכה אני, / אבל בכיי מתוק כמתק זמר,
ט החרס כי ירחץ רכבו בקצה הים, / רוחי ורוח יום כי יעט צל ערבַּים
י מזמור חדש ובכי הציפֳּרים / עם יום עולה העמקים יעירו,
יא בדֹם הארץ, השמים והרוח, / כי ירֻסן כל חי ברסן החלום,
יב פרחים ברוכים, כסות-דשא מאֻשרת / אותם רמסה גברתי בכף רגלה,
סונטות על מוֹת הגבירה לאורה 23
א בעצם פריחתה בדמי ימיה, / עת כי תעֹז בנו האהבה מאֹד,
ב זה הזמיר בבכי ענֹג של אבל, על זוגתו יבכה או על בניו,
ג לא כוכבים תועים בשמי תפארת, / לא במי-שקט מפרשׂים צחורים,
ד עינים אלו במזמור לוהט / פארתי, זו הדמות, היד, המצח,
ה עת כי יבכו זמירים, או רוח קיץ / ענפי העץ ביד קלה יניע,
ו נפש ברוכה, את שוב אלי חוזרת / הרעיף לי נחמות בליל צלמות.
ז הראי הנאמן יום-יום לי משנן, / ונפש עיֵפה עוטה קלִפה ממארת
ח אויה פני חן, הוי זֹהר מבטה, / אויה הדרת הדמות האצילה,
ט רוח ברוכה, שמתק מבטה / בהיר מאור השמש הזורחת,
י אחוש כאז את מתק המשב, / ארא נוי גבעות, בהן נולד הזֹהר
שתי ססטינות על חיי הגבירה לאורה 35
א אויר כבד וערפִלי עופרת / דחוסים, ועליהם סגר הרוח,
ב כה לא תרבה דגה בין גלי מים, / אף לא מעל חוגו של הירח
פירושים לשירים 39
חייו ותקופתו:
פתח דבר 49
א. ילדותו 55
ב. נעורים 61
ג. לאורה 69
ד. הטבע והחוש למציאות חדשה 77
ה. פטרארקא כאבי-ההומאניזם 83
ו. החוש ההיסטורי והיחס לכנסיה 96
ז. הכתבים הלאטיניים והתהילה 108
ח. הכתרת המשורר על הקאפיטול 118
ט. פרשת קולא די ריאנצו 125
י. שנים אחרונות וחשבון-הנפש 148
י"א. הערות לשירתו של פטרארקא 155

קישורים לשירים

  • [בְּרוּכִים הַיּוֹם, הַחֹדֶשׁ, הַשָּׁנָה], [כִּי יַנִּיחֵנִי הַגּוֹרָל לָלֶכֶת], [כָּל-כָּךְ יָגַעְתִּי מִמַּשָּׂא נוֹשָׁן] (קישור)
  • [שוררתי ועכשָו בוכה אני] (קישור)
  • [אין בלבי שלום, אך אין לבי נלחם] (קישור)
  • [לא כוכבים תועים בשמי תפארת] (קישור)
  • [עינים אלו במזמור לוהט] (קישור)