שירים ופואימות

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

AM2 4700.jpg
AM2 4701.jpg
AM2 4702.jpg

אברהם סוצקבר

שירים ופואימות

נבחרו ותורגמו בידי משוררים עברים שונים / הובאו לדפוס על בידי א"ד שפיר

עם עובד

תשל"ה / 1975

התוכן

AM2 4703.jpg
AM2 4704.jpg
מ"יערית" עד "שיחי-הסנה", הקדמה מאת א"ד שפיר 5
תירגם נתן אלתרמן
חרות עלי לוח 13
תירגם אשר ברש
ולא תראה גשם 16
תירגמה לאה גולדברג
בן שלושים 17
תירגם אמיר גלבע
ארץ צאצאי 22
הדים של נחושת 23
סוד הבריאה 24
נוקטורן 24
על-פני לילות זרוחים 25
נוף של סוף-לילה 26
יאפל-נא 26
תירגם ש. הלקין
חצצים של אש... 28
סירות-אבן 28
כבאים 29
אבטופורטרט כפול 30
זגוגיות בית-חולים מאירות בחצות מול שלי 31
שיר על שנים אחרים 33
גל מקועקע 34
בצקלון הרוח 35
ירוד ירד פעם הגשם 36
מצעד בביצות 39
רקיעים ארציים 41
תירגם אביגדור המאירי
שלושה כושים 44
תירגם עזרא זוסמן
יחד אתכם 46
תירגם אהרן צייטלין
העץ הנבחר 47
השבת-דם 48
שיר-לילה ירושלמי 49
אויר 51
תירגם אברהם רגלסון
הכל רב-ערך... 32
דרך לילות זהרים 53
במרתף היין 54
הברכה 56
פילים בלילה 57
עין-הנשמה דמע-תמונות זולגת 63
אמרי בן-בלי-הגוף 64
ענף עם אחרוני דובדבנים 65
אחרתי 66
סיפורים לשבת 67
הסעודה 68
כנורו של אבא 69
תירגם י.י. שווארץ
שורות על הים כתובות 81
בלדת שורה יחידה 83
עשן היער השרוף 87
אותיות מרובעות ומופתים 87
תירגם זלמן שזר
יער הדסים 89
הגפן 90
תירגם אברהם שלונסקי
בחוטור 91
אמי 93
תירגם א"ד שפיר
הציירת 99
שיחי-סנה 100
קולמוסו של סבא 104