פנינים משירת העולם

מתוך poetrans
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

השער

Pninim-mishirat-haolam-cover.jpg
0042 pninim.jpg
0043 pninim.jpg

פנינים משירת העולם

גילה אוריאל

הוצאת "יבנה" תל-אביב

התוכן

0044 pninim.jpg
0045 pninim.jpg
0046 pninim.jpg


פרק א - השירה לסוגיה

1. ליריקה

2. אפיקה

3. הומור וסטירה

4. שירה בפרוזה

פרק ב - השירה לצורותיה

5. הבלדה

6. האודה

7. הסונטה

8. האלגיה

פרק ג - השירה לתקופותיה

9. השירה העתיקה

 • בבל - תפלה לשמש - תרגום: ש. טשרניחובסקי / קיב
 • משירת מצרים - שיר למות - תרגום: ג"א / קיג
 • סין - קונפוציוס - גורל אנוש - תרגום: י. ליכטנבום / קיד
 • פרס - עומר כיאם - מרובעים - תרגום: ב. בן-שלום / קטו
  • [לא משלים בפי, כי האמת אגיד: / אנחנו - כְּבֻבּוֹת, אותן יד אֵל תרקיד.]
  • [יוצר לא ינפץ - אף אם שכור ישכר - / את הגביע רב התפארת שיצר.]
  • [כרוח בערבה וכמים בנהר / שוב יום אחד מימי חיי חמק, עבר.]
  • [בואנו וצאתנו - מעגל, / אין לו ראשית, קצהו לא יתגל.]
 • יון - אנקריאון - הו, סנונית נאה - תרגום: ש. טשרניחובסקי / קטז

10. שירת ימי הבינים והרינסנס

11. השירה הקלאסית-הרומנטית

12. שירת הזמן החדש

פרק ד - השירה בעמים

13. שירת אנגליה

14. שירת צרפת

15. שירת רוסיה

16. שירת פולין

פרק ה - משוררי העולם

17. שירת גיתה

 • פרומיתיאוס - תרגום: ד. פרישמן / קפט
 • הדיג - תרגום: ג"א / קצב
 • מצאתי - תרגום: ג"א / קצד
 • דממת-ים - תרגום: י. ליכטנבום / קצה
 • קרבת האהוב - תרגום: ג"א / קצו
 • מעל לשפיים - תרגום: ג"א / קצוז

18. שירת היינה

 • נדדתי בצל אילנות - תרגום: ג"א / רב
 • אכן - תרגום: ג"א / רב
 • שושנה, חבצלת - תרגום: ג"א / רג
 • מיסורי הגדולים - תרגום: ג"א / רג
 • ולו ידעו הפרחים - תרגום: ג"א /רד
 • על מה חורו פני שושנים - תרגום: ג"א / רד
 • ושוב חלמתי חלום נושן - תרגום: ג"א /רד
 • יפה העולם - תרגום: ג"א / רו
 • נופל כוכב למטה - תרגום: ג"א / רו
 • על אם הדרך נקבר - תרגום: ג"א / רז
 • שני ילדים, ילדתי - תרגום: ג"א / רז
 • עצה לי עצו - תרגום: ג"א / רט
 • שם ביער ציץ וירק - תרגום: ג"א / רט
 • ירח מאי הגיע - תרגום: ג"א / רי
 • עיני אביב כחולות - תרגום: ג"א / רי
 • היה היה מלך זקן - תרגום: ג"א / ריא

19. שירת ביירון

 • מאפליה - תרגום: ר. אבינועם / רטו
 • אכן, לא נצא עוד - תרגום: ג"א / ריז
 • שורות לנגן - תרגום: ג"א / ריח
 • שאי לשלום - תרגום: ג"א / ריט
 • אילת בר - תרגום: י. אורלנד / רככ

20. שירת פושקין

רשימת המתרגמים לפי א"ב

0047 pninim.jpg
שם המתרגם שם הספר/העתון ההוצאה המספר הערות
אבינעם ראובן מבחר שירת אנגליה מסדה 29 תוקן ע"י המחבר
" " " " " " 30 כנ"ל
" " " " " " 38 כנ"ל
" " " " " " 46 קטע
" " " " " " 114 "
אולסבנגר עמנואל הקומדיה האלוהית (3 ,2 ,1) ספרי תרשיש 54 "
אורלנד יעקב מנגינות עבריות אחיאסף 120
בירמן אברהם - - 22
" " "העולם" - 47
ר' בנימין התקופה - 14
בן-יצחק אברהם - - 26 לפי כת"י
בן-שלום בנציון מרובעים גזית 52
" " גזית " 13 קטע
ברוך ד"ר י. ל. שירת העולם (רומן מאת ז'אן ז'יונו) מסדה 25 "
ברש אשר צל צהרים " 23
גולדברג לאה שירת רוסיה ספרית פועלים 6
" " " " " " 84
" " אורלוגין - 40
הלקין ש. " - 28 "
הררי חיים ד"ר "הארץ" - 80 מקוצר
" " " " " " 32
" " " " " " 33
" " " " " " 41
טנא ב. המנונות גזית 39 קטע
טשרניחובסקי שאול כל כתביו דביר/מוריה 12 "
" " " " " " 53 "
" " איליאדה " " 10 "
" " שירת היאותה " " 15 "
לביא י. - - 17
ליבס ג. יוסף פרקי איניאיס ספרי תרשיש 11 קטע
לוינסון אברהם יבגני אוניגין - 119
ליכטנבום יוסף גבעות עולם אחיאסף 2
" " " " " 86
" " " " " 51
" " " " " 82
" " " " " 96
מייטוס אליהו גזית - 44
סלקינסון י. ע. - - 16
עגן יצחק - - 34
" " - - 78
פן אלכסנדר מבחר שירי מיקובסקי ספרית פועלים 65 מקוצר
" " " " " " " 85 "
פרידמן יהושע - - 1
" " - - 36
פרישמן דוד כתבי טגורי שטיבל 24
" " כל כתבי פרישמן " 92
" " " " " " 120
פרנקל שבתאי גזית - 75
רייכמן חנניה כל משלי קרילוב טברסקי 18
" " " " " " 81
שלום ש. סונטות / שקספיר דביר 42
שמעוני דוד התקופה - 83
שפאן שלמה גזית - 35